Werken binnen een samenwerkingsregeling

Voor externe organisaties die samenwerken met gemeenten is het van groot belang te begrijpen hoe een gemeente werkt. De inrichting van een gemeenten en de (politieke) verhoudingen die binnen een gemeente een grote rol spelen hebben invloed op de manier waarop je met gemeenten samenwerkt. Het vergroot het plezier en de effectiviteit van de samenwerking als externe organisaties daar kennis van hebben.

De BANPD Academie biedt in dat kader de volgende cursussen aan:

Cursus: Hoe werkt de gemeente?

Cursus: Samenwerkingsverbanden en bevoegdheden

Cursus: Regie hebben en houden