In dienst van BAN PD

U bent via BAN PersoneelsDiensten werkzaam als gedetacheerde bij een overheidsorganisatie. Wat kunt u van ons verwachten? Op deze pagina vindt u nuttige informatie om u zo goed mogelijk op weg te helpen.

Salaris

Een vast salaris wordt omstreeks de 22e van de maand uitbetaald. Ontvangt u salaris op basis van gewerkte uren? Dit wordt omstreeks de 10e van de volgende maand uitbetaald.

Urenregistratie

De gewerkte uren kunt u registreren via uw eigen klantportal. In de handleiding kunt u stap voor stap lezen hoe de uren geregistreerd moeten worden. Voor vragen over de klantportal kunt u terecht op de pagina veelgestelde vragen klantportal.

Individueel Keuzebudget (IKB)

Als medewerker van BAN PersoneelsDiensten heeft u recht op een Individueel Keuzebudget. Het IKB is een budget dat medewerkers kunnen inzetten voor een aantal doelen of periodieke uitbetalingen. Het IKB is opgebouwd uit een aantal bekende salariscomponenten: vakantietoeslag, bovenwettelijk verlof en een eventuele eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage. Met het IKB hebben medewerkers meer keuzevrijheid over de inhoud van het arbeidsvoorwaardenpakket. Zij kunnen keuzes maken die beter aansluiten bij hun werk- en privésituatie. Lees hier meer over het IKB. Via uw eigen klantportal kunt u, uw keuze kenbaar maken.

Verlof

Het basisverlof bij een dienstverband van 36 uur per week bedraagt 158,4 uur per jaar. Daarvan wordt 14,4 uur (bovenwettelijk) verlof meegenomen in het IKB. Vanuit het IKB kunt u extra verlof bijkopen tot een maximum van 144 uur naar rato van het dienstverband. In principe neemt u het toegekende verlof tijdens de contractperiode op. Een eventueel restant aan verlof wordt aan het eind van de contractperiode aan u uitbetaald. De volledige verlofregeling vindt u in het Reglement Arbeidsvoorwaarden in uw klantportal.

Ziekmelding

In geval van ziekte is het noodzakelijk dat u telefonisch contact opneemt voor 09.00 met de opdrachtgever en met BAN PersoneelsDiensten. Dit geldt ook wanneer u weer beter bent en aan het werk gaat. Het volledige verzuimprotocol kun u hier lezen.

Pensioenfonds

Als u deelneemt aan het Pensioenfonds ABP kunt u via MijnABP op de hoogte blijven van uw actuele pensioeninformatie.

Verzekeringen

BAN PersoneelsDiensten heeft een collectieve overeenkomst met zorgverzekeraar CZ. Overstappen naar CZ kan per 1 januari volgende op de datum van indiensttreding. Als u al verzekerd bent bij CZ of een collectieve zorgverzekering heeft lopen bij u huidige werkgever (al dan niet CZ) dan kunt u direct overstappen naar de collectieve verzekering van BAN PersoneelsDiensten.

Let op: om gebruik te maken van het collectief dient u zelf contact op te nemen met CZ voor de aanmelding. Dat kan via www.cz.nl.

Privacy

Wij vinden privacy belangrijk. We gaan zorgvuldig om met de gegevens die u beschikbaar hebt gesteld en gebruiken deze uitsluitend om ons werk als werkgever te kunnen doen. Tenzij wij dat als werkgever verplicht zijn, stellen wij uw gegevens nooit beschikbaar aan derden. Hoe dat precies werkt kunt u nalezen in ons privacyreglement.