Re-integratie VWNW & Outplacement

In sommige situaties is gedwongen ontslag onvermijdelijk. Bijvoorbeeld in het geval van reorganisatie, langdurige ziekte of een mismatch tussen medewerker en werk. Ondersteuning bij het zoeken van een nieuwe baan in de vorm van re-integratie of van- werk naar-werk begeleiding (VWNW) maakt vaak deel uit van de ontslagafspraken.

BAN PersoneelsDiensten biedt uw medewerker in de periode voor of na ontslag ondersteuning op maat bij het vinden van een nieuwe, passende functie bij een andere organisatie.

Van-werk-naar-werk-traject

Het van-werk-naar-werk-traject (VWNW-traject) is van toepassing op de medewerkers die boventallig wordt verklaard en die een dienstverband van twee jaar of langer heeft bij dezelfde gemeente. Het belang van werk gaat boven dat van een uitkering. Voordat een medewerker wegens reorganisatie mag worden ontslagen, moeten werkgever en medewerkers er via het VWNW-traject alles aan doen om snel ander werk te vinden.

BAN PersoneelsDiensten beoogt de medewerker binnen de afgesproken termijn te begeleiden naar een passende nieuwe functie. Mocht dit niet haalbaar blijken dan brengt de loopbaanadviseur 3 maanden voor de afloop van het traject een advies uit. Als er wordt verwacht dat een verlenging van het traject de kans op werk doet toenemen, zal dit worden geadviseerd. Uiteraard zullen hiervoor inhoudelijke argumenten op basis van de bevindingen worden aangedragen.

Verslaglegging en evaluatiemomenten

Gedurende de uitvoering van het VWNW-traject zorgt de loopbaanadviseur voor een zorgvuldige verslaglegging van de uitgevoerde activiteiten als onderdeel van het VWNW-dossier. Om de 3 maanden wordt de voortgang geëvalueerd samen met de leidinggevende en betrokken medewerker. 

Duur begeleiding

De begeleidingsduur wordt in overleg afgestemd tot een maximum van 24 maanden.