Hoe werkt de gemeente (binnen samenwerkingsverbanden)?

Veel taken die de gemeente of provincie moet of wil uitvoeren worden georganiseerd in samenwerkingsverbanden, zoals een gemeenschappelijke regeling (GR) met andere (lokale) overheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan taken als afvalinzameling, milieutaken, bibliotheken en jeugdzorg. Het is soms verplicht, efficiënter of goedkoper als wordt samengewerkt op deze onderwerpen. Voor degenen die werken bij een samenwerkingsverband betekent het dat je te maken hebt met meerder gemeenten of provincies die allemaal een bepaalde mate van invloed hebben (of willen hebben). Die invloed werkt door binnen het samenwerkingsverband op bijvoorbeeld de keuzes die worden gemaakt. Als medewerker van een samenwerkingsverband werk je zelf soms onder directe verantwoordelijkheid van de colleges van de gemeente of provincie. Het werken voor een samenwerkingsverband wordt veel interessanter als je begrijpt hoe gemeenten of provincies werken en hoe dat doorwerkt in een samenwerkingsverband. Na het volgen van deze boeiende cursus begrijp je veel beter hoe alle verhoudingen liggen en dat maakt je werk een stuk leuker!

 
De training is bedoeld voor:

De training is bedoeld voor toekomstige of startende medewerkers van samenwerkingsverbanden van gemeenten of provincies. 

De training is ook zeer geschikt voor mensen die voor een waterschap werken en veel te maken hebben met samenwerkingsverbanden.

Inhoud van de training:

De volgende aspecten komen aan de orde:

  • De inrichting van gemeenten of provincies;
  • De bevoegdheden van gemeenten of provincies;
  • De politieke en bestuurlijke verhoudingen;
  • De geschiedenis van samenwerkingsverbanden: waarom wordt er samengewerkt?
  • Voorbeelden van samenwerkingsverbanden;
  • De (politiek en bestuurlijke) relatie tussen de gemeente of provincie en de samenwerkingsverbanden;
  • De plaats van de ambtenaar binnen samenwerkingsverbanden.
Datum en locatie:

De cursus wordt door de Academie verzorgd op een nog nader te bepalen datum op onze locatie in Assen. Uiteraard kan je bij interesse contact met ons opnemen.

Deze cursus kan ook op locatie bij gemeenten of provincies worden verzorgd voor de eigen medewerkers. Wij maken dan een aanbod op maat. De kosten zijn dan afhankelijk van de op maat gemaakte cursus.

Investering:  

De kosten voor de door de Academie verzorgde training bedraagt € 545,- per deelnemer. Niet-leden betalen € 595,- exclusief BTW.

Incompany?

Voor vragen over het verzorgen van de training op locatie kun je contact opnemen met de Academie van BANPD via 0592-330990 of academie@banpd.nl

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd in ook andere mogelijkheden waarop we de gemeenteraad, provinciale staten, enquêtecommissies of griffies kunnen helpen met vragen over het gebruik van het lokale enquêterecht neem dan eveneens gerust contact met ons op.

 

Aanmelden