Veelgestelde vragen

 • Wanneer wordt het salaris uitbetaald?

  Het salaris wordt maandelijks uitbetaald. De datum van uitbetaling hangt af van uw overeenkomst.

  Overeenkomst op basis van vaste uren per week:
  Het salaris wordt omstreeks de 22e van de maand uitbetaald.

  Overeenkost op basis van gewerkte uren:
  Het salaris wordt omstreeks de 10e van de eerstvolgende maand uitbetaald. 

 • Wanneer wordt het vakantiegeld of het IKB uitbetaald?

  Het "vakantiegeld" is opgenomen in het Individueel Keuzebudget. Per maand bouwt u een percentage IKB op. Hoeveel dat is staat in uw arbeidsovereenkomst. Wanneer het wordt uitbetaald bepaalt u zelf, maandelijks of net als met vakantiegeld voor de zomer of eenmaal per jaar. Als u geen andere keuze maakt, wordt het opgebouwde IKB in ieder geval uitbetaald aan het eind van het jaar of aan het einde van het dienstverband met de laatste betaling van het salaris.

 • Hoe registreer ik mijn uren?

  De gewerkte uren kunt u registreren via uw eigen klantportal. In de handleiding kunt u stap voor stap lezen hoe de uren geregistreerd moeten worden.

 • Heb ik recht op een vergoeding van de kosten voor woon-werkverkeer?

  Afspraken die hierover zijn gemaakt, vindt u in de arbeidsovereenkomst. Hierbij wordt meestal aangesloten bij de regeling die bij uw opdrachtgever gebruikelijk is, tenzij anders is overeengekomen.

 • Hoe geef ik een ziekmelding door?

  In geval van ziekte dient u zowel de opdrachtgever als BAN PersoneelsDiensten telefonisch voor 9.00 uur op de hoogte te stellen. Dit geldt ook voor het doorgeven van een betermelding. 

 • Wanneer word ik opgeroepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts?

  Uiterlijk in de zesde ziekteweek wordt u opgeroepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts.

 • Heb ik recht op salaris bij ziekte?

  U heeft recht op salaris bij ziekte. BAN PersoneelsDiensten hanteert geen wachtdagen.
  U heeft maximaal 26 weken recht op volledige doorbetaling van het salaris. Na deze periode ontvangt u bij het voortduren van de arbeidsovereenkomst 70% van het overeengekomen salaris.

 • Wat gebeurt er als ik mijn verloftegoed niet heb opgemaakt?

  U neemt het toegekende verlof in principe tijdens de contractperiode op. Wanneer dat (in overleg met uw opdrachtgever) niet mogelijk is wordt aan het einde van uw contract een eventueel restant aan verlofdagen aan u uitbetaald.

 • Hoeveel verlof heb ik op jaarbasis?

  Bij een dienstverband van 36 uur per week bedraagt het verlof 158,4 uur per jaar. Daarvan wordt 14,4 uur (bovenwettelijk) verlof opgenomen in het Individueel keuze Budget. Uit het IKB kunt u extra verlof bijkopen tot een maximum van 144 uur naar rato van het dienstverband. De volledige verlofregeling staat in het Reglement Arbeidsvoorwaarden; u vindt dat in uw klantportal. 

 • Hoe kan ik een wijziging in mijn persoonlijke gegevens doorgeven?

  Een wijziging van uw gegevens kunt u op verschillende manieren aan ons doorgeven.
  U kunt ons telefonisch bereiken op 0592 – 330 990 of per e-mail via info@banpd.nl.

  In uw eigen klantportal kunt u ook zelf een aantal wijzigingen invoeren, zoals een adreswijziging bij verhuizing of een nieuw banknummer.

 • Waar vind ik meer informatie over de klantportal?

  Voor vragen over de klantportal kunt u terecht op de pagina veelgestelde vragen klantportal.