Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als intermediair is BAN PersoneelsDiensten verantwoordelijk voor een goede match tussen professional en organisatie. We werken vanuit de overtuiging dat sprake is van een goede match wanneer iemand zijn of haar talenten kan ontwikkelen en gebruiken; en ‘dat er uit komt wat er in zit’. Daarom leveren wij ook graag een bijdrage aan de ontwikkeling van jonge mensen voor wie dat uitgangspunt niet altijd zo vanzelfsprekend is.

BAN PD is sinds 2012 partner van de Weekendschool in Groningen en zal ook Weekendschool Basis in Assen ondersteunen. Dat laatste project gaat in 2019 van start. Bij de Weekendschool worden kinderen buiten schooltijd in aanraking gebracht met een breed aanbod van beroepenoriëntatie, wetenschap en cultuur.

Kansen

Jongeren met onvoldoende werkervaring helpen we graag aan een betere positie op de arbeidsmarkt met ons project Noordtalent (50 deelnemers die nu allemaal een betaalde baan hebben). Dit project wordt door ons zonder enige winstdoelstelling uitgevoerd. Ook hebben wij in samenwerking met opdrachtgevers projecten uitgevoerd waarbij mensen zonder betaald werk werden omgeschoold voor functies als toezichthouder en WMO-medewerker.

Aan iedere open training of cursus die door ons wordt georganiseerd kan zonder kosten worden deelgenomen door een vrijwilliger die werkzaam is bij een maatschappelijke organisatie.

In onze bedrijfsvoering houden we vanzelfsprekend rekening met de omgeving: energiebeperking door dubbele beglazing en zuinige apparatuur, minder papier door digitaal werken en archiveren. Afval scheiden we en overtollige apparaten worden gerecycled. Bij de keuze van noodzakelijk vervoer is energieverbruik een belangrijke afweging. Tenslotte, we houden met ons (nieuwe) kantoorpand een beeldbepalend rijksmonument in Assen in stand en in goede staat.

Website van de Weekendschool