Voor wie werken wij?

BAN PersoneelsDiensten is exclusief gericht op de publieke sector. Als organisatie werken wij voor gemeenten, waterschappen en provincies in Noord-Nederland. Ook (gemeentelijke) samenwerkingsverbanden en andere gedecentraliseerde overheidsorganen weten de weg naar ons te vinden. 

Wilt u meer hierover weten, of wilt u ook met ons samenwerken? Neem dan contact met ons op.

Contact

Organisaties waarvoor wij werken: