Functiebeschrijving en - waardering

Specialist Functiebeschrijving- en waardering

De omgeving van gemeenten vraagt voortdurend om vernieuwing van werkprocessen en het aanpassen van het functiegebouw. Voor een duurzame inzet en gemotiveerde medewerkers is een actueel en evenwichtig loongebouw een belangrijke voorwaarde. De concretisering van organisatieconcepten in functiebeschrijving en – waardering schiet er helaas nog wel eens bij in aangezien HR druk is en medewerkers loyaal hun werk uitvoeren. Er zijn situaties waarin uitstel en afstel niet langer kunnen en dan is extra hulp en ondersteuning zeer welkom.  

Waarom een specialist inhuren?

Voorkom geschillen over achterstallig onderhoud of een achterstand ten opzichte van de markt door een specialist in te huren met specifieke kennis in dit vakgebied. Functiebeschrijving en waardering is een gevoelige materie en roept vaak discussie op. Veel besluiten op het gebied van functiewaardering staan via een geschillen- of bezwaarprocedure open voor heroverweging. Voor zowel de werkgever als de werknemer is het vaak lastig om tijdens de geschillen- of bezwaarprocedure de juiste argumentatie te vinden. Vandaar dat het nuttig kan zijn om hierbij de expertise in te schakelen van een onafhankelijke deskundige. Vanuit een gericht advies kunt u zich veel tijd en geld besparen.

Klankbord

Wij hebben een specialist ter beschikking – Koen Portegies - die op basis van ruime ervaring in allerlei rollen organisaties kan ondersteunen bij functiebeschrijving en –waardering met verschillende modellen en systemen. Soms als extern adviseur of lid van de bezwarencommissie, maar soms ook als klankbord voor individuele medewerkers of voor een contra-expertise. Neem contact op met Koen van BAN PersoneelsDiensten voor een oriënterend gesprek of een kennismaking.

Contactgegevens

Koen Portegies
Senior Adviseur

Contact
 06 - 55126595
k.portegies@banpd.nl