Gemeenten en provincies bevinden zich in een snel veranderende wereld. Wet en regelgeving worden in hoog tempo aangepast en overheden moeten zich daar uiteraard aan houden. BANPD Academie helpt door het geven van advies over fundamentele vraagstukken en het ondersteunen bij onderzoek. Ook voor een kort advies en/of ondersteuning biedt BANPD Academie hulp.


Het lokale enquêterecht en raadsonderzoeken


Dr. mr. Ilse de Haan is dé expert in Nederland als het gaat over het lokale enquêterecht. Zij is gepromoveerd op onderzoek naar het lokale enquêterecht en staat vele gemeenteraden en provinciale staten én het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij als adviseur als er lokale enquêtes of raads/statenonderzoeken worden gehouden of daar vragen over zijn. Zij is (co) auteur van Tekst & Commentaar van de Gemeentewet en Provincie wet. Ook schoolt zij gemeenteraden en provinciale staten over de manier waarop zij hun controlerende positie kunnen versterken door het gebruik van hun controle-instrumentarium.


Hieronder is de link te vinden naar het (proefschrift) boek dat zij schreef over het lokale enquêterecht en andere publicaties.
 


Adviesvragen


U kunt met adviesvragen bij ons terecht over:

  • De Gemeentewet (algemeen)
  • De Algemene wet bestuursrecht
  • De AVG
  • De Woo
  • Geheimhouding en openbaarheid
  • Integriteit
  • Bevoegdheden van het college
  • Bevoegdheden van de gemeenteraad
  • Het lokale enquêterecht/ het raadsonderzoek (algemene én specialistische vragen)
 
Meer informatie? Neem contact met ons op