Voor raadsleden

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente! De gemeenteraad bepaalt wat er geregeld moet worden binnen de gemeente en de kaders waarbinnen het college de plannen mag uitvoeren. Ook controleert de gemeenteraad het college. Het is voor de gemeenteraad van groot belang te weten hoe hij goede kaders stelt, hoe hij de controle heeft en kan houden en op welke manier dat samengaat met de belangrijkste rol van de gemeenteraad namelijk: vertegenwoordigen.

De cursussen die worden aangeboden zijn allemaal gericht op het in positie brengen en houden van gemeenteraden. De cursussen kunnen worden gegeven van basisniveau tot gevorderde niveau. De cursussen op basisniveau zijn hieronder beschikbaar.

De gevorderde cursussen zijn maatwerk en worden specifiek op de situatie afgestemd. We gaan hierover graag samen in gesprek. Neem hiervoor direct contact op met Ilse de Haan. Haar contactgegevens staan aan de rechterkant van deze pagina.

Cursus: De inrichting van de gemeente of provincie en de positie van de gemeenteraad of provinciale staten

Cursus: Goed kaders stellen en controleren

Cursus: Het Lokale enquêterecht