Voor ambtenaren

Werk je voor de overheid? Dan is het belangrijk ook te begrijpen hoe de overheid werkt. Hoe zijn die organisaties ingericht? Wie heeft welke bevoegdheid? Hoe wordt dit beïnvloed door bijvoorbeeld de politiek en wat is jouw rol in dat geheel? Daarnaast is ook kennis van de spelregels onmisbaar! Als je de antwoorden op deze vragen weet én begrijpt en je de spelregels kent wordt het werken bij de overheid interessanter en veel leuker!

Overheden hebben zich ook te houden aan allerlei spelregels. Die spelregels vinden hun basis in verschillende wettelijke regelingen zoals de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Wet open overheid (Woo) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het hebben van kennis over de spelregels is daarom onmisbaar! Kennis zorgt voor een nog beter begrip van het werk dat je doet, vermindert het het risico op fouten en bovendien vergroot het je werkplezier!


We geven de cursussen van basisniveau tot gevorderd niveau. De cursussen op basisniveau worden hieronder beschreven. De gevorderde cursussen zijn altijd maatwerk en worden specifiek afgestemd op de vraag die er is.”

 

Cursus: Hoe werkt de gemeente (basismodule)

Cursus: Hoe werkt de gemeente (verdiepingsmodule)

Cursus: AWB en meer (basismodule)

Cursus: AWB en meer (verdiepingsmodule)