Regie hebben en houden

Veel taken die de gemeente of provincie moet of wil uitvoeren worden georganiseerd in samenwerkingsverbanden zoals een gemeenschappelijke regeling (GR) met andere (lokale) overheden. Denk hierbij aan afvalinzameling, milieutaken, bibliotheken, jeugdzorg enzovoorts. Als samenwerkingspartner heb je dan te maken met meerdere spelers en opdrachtgevers, die vaak ook nog uiteenlopende belangen dienen. Het is van groot belang dan wel de regie te hebben en houden over bijvoorbeeld het eigen project of domein. Vanuit de Ban pd hebben we hier ervaring mee en gezien hoe ingewikkeld het hebben en houden van regie kan zijn. Deze cursus geeft jou de gelegenheid meer te leren over de verschillende krachtenvelden binnen de wereld van de samenwerkingsverbanden. Na het volgen van deze boeiende training weet je hoe je de regie over jouw eigen domein, project of beleidstraject kunt krijgen en houden.

 
De training is bedoeld voor:

De training is bedoeld voor toekomstige of startende medewerkers van samenwerkingsverbanden

De training is ook zeer geschikt voor mensen die voor een provincie, gemeente of waterschap die veel samenwerken met samenwerkingsverbanden.

Inhoud van de training:

De volgende aspecten komen aan de orde:

  • Macht en kracht in een lokale democratie;
  • Inzet van de (gemeentelijke) bestuurder in jouw beleidsproces;
  • Herkennen en erkennen van (tegengestelde) belangen;
  • Verkennen van en verplaatsen in een bestuurlijk krachtenveld;
  • Bewaken van de inhoud;
  • Maken en bewaken van procesafspraken (voortgang);
  • Bescherming van core values van de ketenpartners;
  • Organiseren van openheid.
Datum en locatie:

De cursus wordt door de Academie verzorgd op een nog nader te bepalen datum op onze locatie in Assen. Uiteraard kan je bij interesse contact met ons opnemen.

Deze cursus kan ook op locatie bij gemeenten of provincies worden verzorgd voor de eigen medewerkers. Wij maken dan een aanbod op maat. De kosten zijn dan afhankelijk van de op maat gemaakte cursus.

Investering:  

De kosten voor de door de Academie verzorgde training bedraagt € 545,- per deelnemer. Niet-leden betalen € 595,- exclusief BTW.

Incompany?

Voor vragen over het verzorgen van de training op locatie kun je contact opnemen met de Academie van BANPD via 0592-330990 of academie@banpd.nl

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd in ook andere mogelijkheden waarop we de gemeenteraad, provinciale staten, enquêtecommissies of griffies kunnen helpen met vragen over het gebruik van het lokale enquêterecht neem dan eveneens gerust contact met ons op.

 

Aanmelden