Krapte op de arbeidsmarkt: wat is daarop je antwoord?

Het werkgeversimago wordt steeds belangrijker. Uit het in 2019 verschenen A&O-fonds rapport ‘waar haal je ze vandaan?’ blijkt dat gemeenten een landelijke campagne als oplossing zien voor de werving van nieuwe werknemers. Toch hebben ze vaak moeite met het opzetten van zo’n campagne om het werk bij de lokale overheid zichtbaar te maken. De vraag blijft dus, hoe pak je dit succesvol aan en wanneer maak je er gebruik van?

Effectieve arbeidsmarktcommunicatie

Is een landelijke campagne nu echt effectief. Het antwoord blijkt nee te zijn. Een regionale campagne werkt wel, als die gericht is op een specifieke doelgroep. Doelgroepbepaling en een helder beeld van werk en organisatie zijn daarom effectief binnen de arbeidsmarktcommunicatie. BAN PersoneelsDiensten kent de regionale markt goed. Wij kijken naar wat een organisatie uniek maakt. Wij passen de doelgroepbenadering toe voor de executive search naar ervaren krachten, maar ook bij het werven van trainees en uitzendkrachten. Wij vinden in de regio de mensen die passen bij de organisatie, want potentiële medewerkers wonen vaak in de buurt. 

Vasthouden aan ervaring?

Ook in een krappe arbeidsmarkt blijft de vraag naar ervaren personeel. Om jongeren te behouden, is het belangrijk ervoor te zorgen dat ze zich niet alleen voelen. Met het inrichten van een vorm van mentorschap verzilver je het grijs uit de organisatie en voelt jonge instroom zich welkom.

Trainees in soorten en maten

Verschillende gemeenten maken gebruik van werkervaringsplaatsen, stages en startersfuncties. Niet te vergeten: jonge medewerkers hechten veel waarde aan een betekenisvol bestaan. Bij het inrichten van een traineeprogramma, startersfunctie of werkervaringsplek kun je daar als organisatie rekening mee houden. Bij BAN PersoneelsDiensten denken wij graag mee met onze opdrachtgevers om opleidingstrajecten en werkervaringsplekken vorm te geven.

De onwaarschijnlijke kandidaat

Er zijn kandidaten die graag beschikbaar zijn, maar niet de juiste ervaring of opleiding hebben. Er zijn mensen die na een loopbaantraject hebben besloten een andere weg in slaan. Er zijn zij-instromers uit het bedrijfsleven die met enige begeleiding ook succesvol zijn bij de overheid. Er zijn dus veel oplossingen en mogelijkheden, ook bij een krappe arbeidsmarkt. Met onze expertise begeleiden wij deze kandidaten graag naar een nieuwe baan. Denk daarbij aan verschillende testen om competenties en vaardigheden in beeld te brengen. Of met onze trainingen: Hoe werkt de gemeentelijke overheid en netwerk en ketenregie.

Als onze opdrachtgevers de ruimte bieden, dan gaan we graag nog een stapje verder en kijken we ook naar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ook hiermee kunnen we bijdragen aan de lokale werkgelegenheid.

Geïnteresseerd in het rapport? Klik dan hier.