HR21. Wat is dat?

Koen Portegies voert sinds 2011 op interim basis P&O opdrachten uit voor gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen. Momenteel werkt hij voor de gemeente Leeuwarden waar hij zich bezighoudt met het onderhoud aan het functiegebouw: het opstellen van functiebeschrijvingen en functiewaarderingen. Voor deze opdracht maakt hij gebruik van HR21, maar wat is HR21 eigenlijk? We vragen het aan Koen!

Zeg Koen, wat is HR21?

"HR21 is hét gemeentelijk functiebeschrijvings- en waarderingssysteem en biedt een dekkend bestand aan normfuncties waar alle werkzaamheden in gemeentebanen in zijn beschreven. Gemeentelijke organisaties die zich hebben aangesloten bij HR21, kunnen gebruik maken van een kant-en-klaar bestand met 105 functies. Ze hoeven dus niet meer zelf functiebeschrijvingen of -waarderingen op te stellen."

Wat is daar het grote voordeel van?

"Je beschikt over een database waar alle gemeenten die werken met HR21 hun gegevens in hebben gezet. Dat houdt in dat je functies kan benchmarken en vergelijken. Voorheen moest je twee besluiten nemen. Eerst ging je de functie beschrijven en vervolgens werd de functie gewaardeerd. In bezwaar en beroep bracht dat veel rompslomp met zich mee. Met HR21 moet de werkgever een functie goed gemotiveerd indelen in de functiematrix en hoeft hij de functie niet meer te waarderen. Het is allemaal eenvoudiger geworden".

Je werkt nu met HR21 bij de gemeente Leeuwarden. Wat doe je daar precies?

"Bij de gemeente Leeuwarden ben ik ingehuurd als HR21 specialist omdat ik in verschillende organisaties functieboeken heb gemaakt en ervaring heb als lid van indelings-, toetsings- en bezwarencommissies. Vanwege de grote en gevoelige projecten vindt de organisatie het fijn dat er een externe specialist kan worden ingezet. Vooral omdat ik met andere bril naar vraagstukken kijk binnen de organisatie. Eens in de zoveel tijd worden alle functies opnieuw onder een vergrootglas gelegd en kijkt de organisatie of er iets aangepast moet worden. Deze vragen kun je vervolgens neerleggen bij een interne medewerker die is opgeleid als "Toepasser HR21" of bij de systeemhouders, Leeuwendaal en Buitenhek Plus. Maar dat kan ook bij mij!"

Koen is te bereiken via 06-55126595 of mail naar k.portegies@banpd.nl