Het Goede Gesprek

De wereld verandert sneller dan ooit, ook bij gemeenten zijn de ontwikkelingen in volle gang. Functies veranderen constant en dat vergt aanpassingsvermogen van organisaties én medewerkers. Hoe speelt de gemeente Noordenveld hierop in? Door de invoering van competentie –en talentmanagement krijgen medewerkers een goede basis voor het ontwikkelen van gedrag dat de omgeving nu en in de toekomst van hen vraagt. De gemeente Noordenveld wil zowel aandacht schenken aan de ontwikkelwensen van de medewerker als de resultaten van de organisatie. Organisatieadviseur Willem Breet en P&O adviseur Deborah Meijer hebben hiervoor samen met BAN Personeelsdiensten de training “Het Goede Gesprek” ontwikkeld. Adviseurs Marlies Talsma en Yvonne Schouten Hoogendijk-Jongsma van BAN PD zijn tijdens het hele traject betrokken van ontwikkeling tot uitvoering.

Waarom 'Het Goede Gesprek'

“Als je kijkt naar de inzetbaarheid van onze medewerkers, constateer je dat functies verouderen. Je moet ervan bewust zijn dat dingen veranderen, zodat je met de tijd mee kan gaan. Ons personeelsbestand bestaat voor een deel uit mensen die net van school komen en een eerste stap zetten op de arbeidsmarkt. Deze groep is gretig om van hun loopbaan iets te maken. Er zijn ook mensen die al een stuk verder zijn in hun carrière, die willen met de tijd mee. Hoe pak je zoiets aan? Dat is ook de reden dat we BAN PD hebben ingeschakeld”, zegt organisatieadviseur Willem Breet.

We verwachten dat medewerkers zelf het initiatief nemen om hun loopbaan te ontwikkelen vult P&O adviseur Deborah Meijer aan. “Leidinggevenden bespreken de nodige competenties waarover je moet beschikken, in overleg geven medewerkers aan welke talenten je wil benutten. Vanuit BAN PD is een waarderende 360 graden vragenlijst ontwikkeld voor de medewerkers. Met dit instrument krijg je van collega’s, klanten en leidinggevenden waardevolle informatie over waar je goed in bent, wat je talenten zijn en hoe je die verder kan ontwikkelen. De input kunnen medewerkers vervolgens gebruiken om het goede gesprek aan te gaan met de leidinggevende”.

De ervaringen

‘Het Goede Gesprek’ wordt gebruikt om de positieve kanten van het werk en je talenten te benadrukken. Iets waar beleidsadviseur afval Henk Triemstra nieuwe energie uit put. “Ik vond het heel treffend wat Marlies en Yvonne deden. Ze hebben mij aan het denken gezet. Wat zijn mijn talenten eigenlijk? Hoe moet ik die gaan benutten? Ik heb om feedback gevraagd bij collega’s. Zo kwam ik erachter dat plannen en organiseren dingen zijn die ik leuk vind. Dat had ik eerst zelf niet zo gezien”.  

Deborah ziet door deze ontwikkeling dat beide partijen positief worden beïnvloed. “Wat je als leidinggevende graag wilt, is dat je met ‘Het Goede Gesprek’ een open dialoog creëert. Zodat de medewerker kan vertellen waar hij of zij tegen aanloopt en welke ondersteuning hij of zij nodig heeft. Dat er een vertrouwensband ontstaat. Vanuit loopbaanbeleid gebruik je competentie en talent om de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. Samen met BAN PD is er ingezoomd op competentie- en talentmanagement. Je werkt dan vanuit zowel de competenties als vanuit de talenten van de medewerkers”.

Jos Sanders, beleidsmedewerker, komt uit het bedrijfsleven. “Ik ben gewend om competentiegericht te werken. Ik denk dat het ook goed is voor een gemeentelijke organisatie. De gemeente Noordenveld zit namelijk veel op inhoud. Met het goede gesprek heeft de persoon zelf aandacht voor het eigen functioneren en de ontwikkeling van je loopbaan”.

Salarisadministrateur Jeanet de Vries denkt door ‘Het Goede Gesprek’ juist meer na over haar eigen toekomst. “Ik vind mijn functie leuk, maar niet elk aspect van het werk. Door digitalisering verandert het werk, dus ik weet niet hoe mijn functie zich gaat ontwikkelen en of ik mijn werkzaamheden over vijf jaar nog steeds leuk vindt. Eén van de dingen die ik ga doen is me verbreden. Ik heb voor mezelf het komende half jaar uitgetrokken om te kijken welke soorten functies bij mij passen. Moet ik een opleiding gaan volgen? Of juist meer werkervaring op doen? Dat soort zaken. Niet omdat ik per se wil veranderen van functie, maar zodat mijn loopbaan leuk blijft”.

Aanrader? 

“Ik zou het iedereen aanraden. Het creëert meer diepgang en dat ontbreekt nog wel eens in dit werk. Tijdens een functioneringsgesprek werk je een lijstje af. Nu moet je zelf aan de slag.”, zegt communicatieadviseur Hinke Vonk. “De 360 graden feedback is mij het meeste bijgebleven van de training. Dat vond ik eigenlijk heel erg leuk. Ik heb nu vier à vijf collega’s kunnen vragen om tips en tops. Het heeft me toch aan het denken gezet”.

Henk sluit zich aan bij de uitspraak van Hinke. “Dit is wel de manier om medewerkers te laten nadenken over hoe het nog beter kan. Talenten boven tafel halen, kijken naar waar ik goed in ben en waar ik me verder in kan ontwikkelen. Het is juist heel positief, want het heeft namelijk geen dwingend karakter. De bal ligt nu bij mij. Ik moet zorgen dat ik zelf tijd en ruimte vrijmaak om die talenten te benutten’.

Jos hoopt dat het positieve effect iedereen bereikt. “Los van de training zou ik mensen er op willen attenderen om hier volop gebruik van te maken. Wees kritisch naar jezelf en durf te reflecteren. Kijk naar waar je, jezelf in kan ontwikkelen. Als je, je alleen maar laat leiden door wat er gebeurt, blijf je vooral stilstaan. Het kan nooit kwaad om kritisch naar jezelf te blijven kijken”.