Externe tijdelijke medewerkers en de gevolgen van de coronamaatregelen

De maatregelen die op alle gebieden zijn en worden genomen hebben natuurlijk ook consequenties voor de tijdelijke krachten die bij u aan het werk zijn.

Maar hoe zit dat nu?

Voor medewerkers die op basis van een vast aantal uren op basis van detachering beschikbaar zijn gesteld geldt een loondoorbetalingsverplichting. Dus ongeacht de vraag of ze de komende weken feitelijk aan het werk zijn, ontvangen zij salaris en u als opdrachtgever een factuur voor het overeengekomen aantal uren. U kunt deze medewerkers natuurlijk onder hetzelfde regiem als uw eigen vaste medewerkers thuis laten werken. Inzetten voor ander werk zal in een aantal gevallen wellicht ook een optie kunnen zijn.

Voor oproep- en uitzendkrachten (fase 1) bestaat geen loondoorbetalingsplicht wanneer zij niet worden opgeroepen. Voor hen ontvangt u dus geen factuur als ze niet hebben gewerkt. Wel heeft inmiddels een aantal opdrachtgevers laten weten een regeling te willen treffen voor hun oproepkrachten. In een aantal gevallen krijgen zij het aantal uren uitbetaald dat ze de laatste tijd gemiddeld hebben gewerkt. Of het aantal uren dat ze voor de komende tijd zijn ingeroosterd.

Tegen het einde van deze week gaan wij inventariseren wat de situatie is op basis van de eerste week ervaring met corona-maatregelen. Wij gaan na of voor gedetacheerden werktijdverkorting kan worden aangevraagd wanneer hun inzet gedurende langere tijd minder zal zijn.

We houden u op de hoogte. We werken net als u gedeeltelijk vanuit huis, maar we zijn bereikbaar en op afstand beschikbaar.