De WAB: wat betekent dat voor de dienstverlening en voor de tarieven van BAN PersoneelsDiensten?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is een feit. Vanaf 1 januari 2020 treedt de nieuwe wet in werking. We zetten de belangrijkste maatregelen en gevolgen op een rij.

Inlenersbeloning voor gedetacheerden, uitzendkrachten en payrollers. Wat betekent dat?

Vanaf 1 januari vallen payrollers niet langer onder de uitzend-cao en hebben ze recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de eigen medewerkers in een organisatie. Dat geldt voor de toepassing van salarisschalen en een aantal toeslagen. Voor de dienstverlening èn voor de tarieven van BAN PD hebben deze maatregelen geen gevolgen. Wij hanteren de arbeidsvoorwaarden van onze opdrachtgevers waar dat kan en dat is bij het merendeel van onze opdrachtgevers dus al ruimer dan de wet nu eist. De meeste payrollers en gedetacheerden van BAN PD hebben naast een normaal schaalsalaris ook het volledige IKB en pensioenopbouw bij het ABP. Wij werken met een inlenersbeloning-plus en dit deel van de WAB heeft dan ook geen consequenties voor onze werkwijze en tarieven.

Transitievergoeding vanaf dag 1

Per 1 januari 2020 hebben medewerkers vanaf de start van hun dienstverband recht op een transitievergoeding bij einde van het dienstverband. De transitievergoeding wordt vanaf 1 januari 2020 voorwaardelijk opgenomen in ons uurtarief. Wij reserveren dat deel voor de medewerker. U krijgt de in rekening gebrachte transitievergoeding terug als die niet wordt uitbetaald aan de medewerker, bijvoorbeeld wanneer u de medewerker zelf een dienstverband kunt bieden. U krijgt dus geen rekening achteraf wanneer de detachering eindigt.

WW premie voor tijdelijke medewerkers omhoog

Voor tijdelijk medewerkers en dus voor de meeste flexkrachten geldt straks een fors hogere WW-premie. Deze zullen wij moeten verwerken in onze uurtarieven.

Vaste uren voor oproepkrachten

Oproepkrachten die langer dan 12 maanden zo werken krijgen in veel gevallen recht op een vast aantal uren per week (of per maand of per jaar). Wij bekijken voor welke medewerkers dit het geval zal zijn. Voor 1 februari 2020 leggen wij de opdrachtgevers en medewerkers een voorstel voor. In een aantal gevallen kunnen medewerkers en opdrachtgevers er natuurlijk ook voor kiezen de huidige situatie te handhaven. Een kleine wijziging tot slot: een oproep betekent altijd 3 uren (werken en) loon.