Loopbaanadvies

Ontwikkeling begint met zelfinzicht. Veel mensen vergeten gaandeweg hun loopbaan waar ze nou eigenlijk goed in zijn en raken steeds meer gericht op wat ze niet kunnen. Het (her)ontdekken van uw kwaliteiten is dé basis voor het maken van een juiste keuze voor een vervolgstap. Met hulp van een deskundige coach van BAN PersoneelsDiensten krijgt u een breder loopbaanperspectief! In 3 stappen krijgt u meer zicht op uw loopbaanmogelijkheden:

Intake en Plan van Aanpak

Tijdens de intake maakt u kennis met uw loopbaanadviseur en komt uw  persoonlijke loopbaanvraag uitgebreid aan bod. Een plan van aanpak, dat gezamenlijk met de adviseur wordt opgesteld, vormt de basis voor de begeleiding. In het plan van aanpak worden de doelstellingen concreet gemaakt de middelen vastgesteld die worden ingezet om de doelstellingen te bereiken.

Zelfonderzoek

Aan de hand van praktische opdrachten en coachingsgesprekken worden persoonlijke kwaliteiten, competenties, interesses en ontwikkelpunten in kaart gebracht. Indien gewenst, maken we gebruik van testen om inzicht te krijgen in interesses, capaciteiten, gedrag en drijfveren. Dit levert een Persoonlijk Profiel op, dat het uitgangspunt vormt voor het verkennen van de (interne ) arbeidsmarkt.

Verkenning

BAN PersoneelsDiensten gelooft in de kracht van ervaren. Daarom ligt de nadruk op het opdoen van nieuwe ervaringen. Welke organisaties en functies zijn interessant voor een nadere kennismaking? Door het voeren van oriënterende gesprekken of het lopen van een stage krijgt u snel een beeld van wat nu echt bij u past.

Looptijd

De gemiddelde looptijd van Loopbaanoriëntatie bedraagt circa 4 maanden.

Rapportage en eindgesprek

U en uw werkgever ontvangen een eindrapportage van het traject. Het traject wordt afgesloten met een eindgesprek tussen uw werkgever, uzelf en uw loopbaanadviseur.