Assessments & Tests

Het assessmentcenter is vooral bekend uit de werving en selectie, waarbij de geschiktheid van een sollicitant voor een functie wordt bepaald. Maar assessments bieden ook uitkomst bij diverse loopbaan- en ontwikkelvragen:

  • Wil u weten waar uw sterke kanten zitten en hoe u deze het meest effectief kan inzetten in het werk?
  • Wilt u weten in welke rollen en beroepen u het beste tot uw recht komt?
  • Ben u toe aan een volgende stap in uw loopbaan en wilt u graag een ontwikkel- en opleidingsadvies?

Een assessment bestaat uit een combinatie van interviews, tests en (online) vragenlijsten. Dit levert een compleet beeld op van iemands persoonlijke eigenschappen en cognitieve capaciteiten. Een mooi vertrekpunt voor het maken van loopbaankeuzes!

De onderzoeksdag

Het assessment vindt doorgaans plaats op kantoor bij BAN Personeelsdiensten in Assen en neemt het grootste deel van de dag in beslag. Voorafgaand aan het onderzoek vult u een aantal online vragenlijsten in, die tijdens de onderzoeksdag met u worden besproken. Op de dag zelf maakt u een IQ-test. Voor het assessment hoeft u zich niet speciaal voor te bereiden. Wel is belangrijk dat u goed uitgerust bent op de onderzoeksdag.

Oefenen IQ test

Om een indruk te krijgen van het type vragen dat u kunt verwachten bij de IQ test, logt u in op bij www.company.nl met uw e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord. Daar vindt u een oefentest van de betreffende test, de Connector Ability.

Afronding assessment

De resultaten van het onderzoek worden samengevat in een overzichtelijke rapportage voorzien van een helder ontwikkel- en opleidingsadvies. De rapportage is eigendom van de medewerker en wordt alleen gedeeld met de opdrachtgever wanneer hiervoor toestemming is verleend door de medewerker. In een afrondend driegesprek met medewerker en opdrachtgever geeft de assessor van BAN PersoneelsDiensten mondelinge toelichting op de rapportage en wordt het assessment verder geëvalueerd.

PiCompany

Als gecertificeerd partner van Pi Company maakt BAN PersoneelsDiensten bij de assessments gebruik van de online HR instrumenten van Pi Company. De tests en vragenlijsten garanderen kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare uitspraken over intellectuele capaciteiten en persoonlijkheid. Er wordt uitsluitend met gecertificeerde assessoren gewerkt.

4TP

Bij de uitvoering van de assessments werkt BAN PD volgens de beroepsethische regels van 4TP, het keurmerk voor assessmentdienstverlening.