Coaching van medewerkers

De huidige maatschappij vraagt veel van uw medewerkers. Competenties als besluitvaardigheid, creativiteit en onafhankelijkheid worden steeds belangrijker voor de ‘moderne’ ambtenaar. Juist die competenties waar organisaties nu en in de nabije toekomst het meeste behoefte aan hebben, moeten bij veel medewerkers meer zichtbaar worden.

Maar iedereen met enige levenservaring weet dat veranderen niet eenvoudig is. Gewoontegedrag speelt bij veranderingen een essentiële rol. Gedrag blijft de zwakste schakel bij veranderingen. Coaching op persoonlijke effectiviteit kan dan uitkomst bieden.

Coaching is gericht op het versterken van het zelfsturend vermogen en het vergroten van de inzetbaarheid van uw medewerker. Een ervaren NOLOC- coach van BAN PD gaat met uw medewerker aan de slag in een maatwerk coachingstraject.

Intake en driegesprek

In een driegesprek bespreken we de persoonlijke doelstellingen van de medewerker en de vraagstelling van u als werkgever. Op basis hiervan stellen we gezamenlijk de leerdoelen vast. De coach stelt in overleg met de medewerker een plan van aanpak op met daarin concrete acties en opdrachten om de leerdoelen te bereiken.

Uitvoering

Met behulp van gesprekken, opdrachten, feedback, theorie en reflectieverslagen leert uw medewerker zijn kwaliteiten kennen en op verschillende manieren te benutten.

Resultaat

Uw medewerker heeft meer zicht op het eigen gedrag en het effect ervan op de omgeving. Daarnaast zorgt coaching voor meer zelfvertrouwen en beschikt uw medewerker over handvatten om anders om te gaan met lastige situaties.

Eindgesprek

De coaching wordt afgerond met een eindgesprek tussen coach, medewerker en leidinggevende. In dit gesprek wordt de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de medewerker geëvalueerd.