Wat is het Individueel Keuze Budget?

Het Individueel Keuze Budget (IKB) is een vrij besteedbaar budget naast uw salaris dat is opgebouwd uit verschillende salariscomponenten: de vakantietoeslag en indien van toepassing bovenwettelijk verlof, eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage.

Deze salariscomponenten worden niet meer in de vaste maanden uitbetaald, maar naar eigen keuze betaalbaar gesteld, uiterlijk in de maand december. Voor welke doelen het budget ingezet wordt, is aan u zelf. 

Keuze IKB