Werken aan je loopbaan

Medewerkers die zichzelf blijven ontwikkelen zijn waardevolle werknemers, omdat zij zich beter kunnen aanpassen aan veranderende werkomstandigheden binnen organisaties. Bij Loopbaanadvies brengen we kwaliteiten, competenties, interesses en ontwikkelingsmogelijkheden in kaart. Dit inzicht helpt bij het maken van een bewuste keuze voor een vervolgstap.

Loopbaanadvies is er voor iedere medewerker, ongeacht leeftijd en opleiding. De duur en de opzet van de begeleiding is afhankelijk van persoonlijke doelstellingen en de vraag van de werkgever. Daarom starten we altijd met een vrijblijvende intake tussen medewerker en loopbaanadviseur en een driegesprek tussen werkgever, medewerker en adviseur.

Een deskundige loopbaanadviseur kan helpen bij  de meest uiteenlopende loopbaanvragen:

  • Ik wil wel wat anders, maar wat?
  • Zou ik geschikt zijn voor een leidinggevende functie?
  • Waar ben ik nu echt goed in?
  • Hoe kan ik mij verder ontwikkelen?
  • Waar en hoe vind ik een andere functie?

Een plan van aanpak, dat gezamenlijk met de adviseur wordt opgesteld, vormt de basis voor de begeleiding. In het plan van aanpak worden de doelstellingen concreet gemaakt en bepalen we welke middelen we inzetten om de doelstellingen te bereiken.

De ervaren loopbaanadviseurs van BAN PersoneelsDiensten zijn NOLOC gecertificeerd en zijn tevens gecertificeerd consultant voor de loopbaaninstrumenten van Pi company en de gedrag-en drijfverenanalyses van TTI Succes Insights en Discover.