Voor gedetacheerden

U werkt als gedetacheerde bij een overheidsorganisatie, met BAN PersoneelsDiensten als werkgever. Wat kunt u van ons verwachten? Hieronder op deze pagina vindt enige nuttige informatie.

Verzekeringen
BAN PersoneelsDiensten heeft een collectieve overeenkomst met zorgverzekeraar CZ. Overstappen naar CZ kan per 1 januari volgend op de datum van indiensttreding. Als u al verzekerd bent bij CZ of een collectieve zorgverzekering heeft bij uw huidige werkgever (al dan niet CZ) dan kunt u direct overstappen naar de collectieve verzekering van BAN PersoneelsDiensten.
U dient u zelf bij CZ te melden als verzekerde en/of deelnemer collectief via www.cz.nl/offertecollectief. Hierbij hebt u een collectiviteitsnummer nodig dat we u op aanvraag graag doorgeven.

Verder kunt u gebruik maken van een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering van Loyalis. Deze is gekoppeld aan uw deelname aan pensioenfonds ABP. Informatie hierover vindt u hier.

Pensioenfonds
Als u deelneemt aan het Pensioenfonds ABP kunt u via MijnABP op de hoogte blijven van uw actuele pensioeninformatie.

Salaris
Een vast salaris wordt omstreeks de 22van de maand uitbetaald.
Ontvangt u salaris op basis van gewerkte uren? Dit wordt omstreeks de 10e van de volgende maand uitbetaald.

Individueel Keuzebudget (IKB)
Als medewerker van BAN PersoneelsDiensten heeft u recht op IKB.
Het IKB is het budget in geld dat de medewerker kan inzetten voor een aantal doelen of periodieke uitbetalingen. Het IKB is opgebouwd uit een aantal bekende salariscomponenten: vakantietoeslag, bovenwettelijk verlof en een eventuele eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage. Met het IKB hebben medewerkers meer keuzevrijheid over de inhoud van uw arbeidsvoorwaardenpakket. Zij kunnen keuzes maken die beter aansluiten bij hun werk- en privésituatie.
Lees hier meer over het IKB. Via uw eigen klantportal kunt u uw IKB keuze kenbaar maken.

Verlof
Het basisverlof bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week bedraagt 144 uur per jaar. In principe neemt u het toegekende verlof tijdens de contractperiode op. Een eventueel restant aan verlof wordt aan het eind van de  contractperiode aan u uitbetaald.

Ziekmelding
In geval van ziekte stelt u zowel de opdrachtgever als BAN PersoneelsDiensten telefonisch voor 9.00 uur op de hoogte. Dit geldt ook wanneer u weer beter bent en aan het werk gaat. In het Verzuimprotocol vindt u alle informatie rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Privacy
Wij vinden privacy belangrijk. We gaan zorgvuldig om met de gegevens die u beschikbaar hebt gesteld en gebruiken deze uitsluitend om ons werk als werkgever te kunnen doen. Tenzij wij dat als werkgever verplicht zijn, stellen wij uw gegevens nooit beschikbaar aan derden.
Hoe wij omgaan met uw gegevens kunt u nalezen in ons privacyreglement.

Meer informatie
Heeft u vragen, bijvoorbeeld over uw contract of over uw salaris?  Neemt u dan contact op met één van onze adviseurs detachering & payroll via telefoonnummer 0592 – 330 990 of via e-mailadres deta@banpd.nl.