RUIM BAAN

Ruim Baan is een samenwerkingsproject van Noordelijke gemeenten en waterschappen. Met deze samenwerking wordt in de eerste plaats de carrièreontwikkeling van individuele medewerkers gestimuleerd. Daarnaast willen de deelnemende organisaties bevorderen dat er meer gebruik wordt gemaakt van de aanwezige deskundigheid. Ze vormen als het ware een interne arbeidsmarkt, voor zowel tijdelijke als structurele functies. Dit netwerk staat ter beschikking van alle medewerkers van organisaties die bij Ruim Baan zijn aangesloten.

Vraag en aanbod komen samen op www.werkenaanhetnoorden.nl, de portal voor werken bij de (decentrale) overheid in Noord-Nederland. Hierop kunnen deelnemende organisaties vacatures plaatsen en de profielen van alle ingeschreven kandidaten bekijken.