Coaching

Coaching helpt uw medewerkers bij het ontwikkelen en beter benutten van hun kwaliteiten en talenten. En daar profiteert de hele organisatie van. BAN PD biedt de volgende coachingstrajecten

  • Coaching op persoonlijke effectiviteit
  • Teamontwikkeling
  • Sollicitatiecoaching

 

Coaching op persoonlijke effectiviteit

De huidige snelle en complexe maatschappij vraagt veel van uw medewerkers. Initiatief, creativiteit, ondernemerschap en sociale intelligentie worden steeds belangrijker. Vooral op het werk wordt een beroep gedaan op deze kwaliteiten. Coaching op persoonlijke effectiviteit helpt uw medewerkers bij het ontwikkelen en beter benutten van hun kwaliteiten en talenten.

Coaching is gericht op het versterken van het zelfsturend vermogen en het vergroten van de inzetbaarheid. Het helpt uw medewerkers het beste uit zichzelf te halen! Kiest u voor een coachingstraject bij BAN PersoneelsDiensten, dan gaat een professionele coach met uw medewerker aan de slag. Het traject wordt op maat aangepast aan uw medewerker.

Resultaat
Door Coaching op persoonlijke effectiviteit krijgt uw medewerker meer inzicht in het eigen gedrag en het effect ervan op de omgeving. Daarnaast zorgt coaching voor meer zelfvertrouwen en beschikt uw medewerker over handvatten om anders om te gaan met ´lastige´ situaties.

Download het informatieblad en lees meer over Coaching op persoonlijke effectiviteit (.pdf)

Teamontwikkeling

Een team bestaat uit mensen. Mensen, die gedrag vertonen en informele rollen vervullen. Een natuurlijk leider of meer een observator? Een bemiddelaar of inspirator? Uit de praktijk en uit onderzoek blijkt dat de mate waarin iemand ‘effectief’ zijn natuurlijke gedrag laat zien, één van de belangrijkste sleutels tot optimale samenwerking is en dus tot teamsucces.

Teamontwikkeling biedt direct en helder zicht op het eigen en andermans rol en de waarde daarvan voor het gehele team. Teamontwikkeling is geschikt voor teams die handvatten tot effectieve communicatie en samenwerking willen verkrijgen. Maar ook voor teams die vinden dat zij de samenwerking kunnen verbeteren.

Download het productblad en lees meer over Teamontwikkeling.

Sollicitatiecoaching

Uw medewerker heeft besloten om op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Maar effectief solliciteren gaat niet iedereen even gemakkelijk af, zeker als de laatste sollicitatie wat langer geleden is. Een goede voorbereiding verhoogt de kans op succes! Sollicitatiecoaching door een coach van BAN PersoneelsDiensten helpt daarbij.

Dankzij Sollicitatiecoaching leert uw medewerker zichzelf optimaal te presenteren, zowel in de sollicitatiebrief, als tijdens het gesprek. De kans op een leuke passende baan heeft daarmee een grote kans van slagen!

Download het informatieblad en lees meer over Sollicitatiecoaching (.pdf)

Meer informatie?

Heeft u nog vragen? Of bent u benieuwd wat de mogelijkheden voor coaching voor uw organisatie en medewerkers zijn, neem dan contact op met één van onze loopbaanadviseurs.