Search

Wat doen we voor u?

  • We analyseren samen met u de functie, eventueel met behulp van een MDI®gedrag- en drijfverenanalyse;
  • We maken een helder profiel dat als uitgangspunt dient voor de zoektocht naar kandidaten;
  • We zoeken binnen ons bestand van meer dan zesduizend medewerkers met overheidservaring;
  • We benaderen potentiële kandidaten uit ons professionele en persoonlijke netwerk en via media als werkenaanhetnoorden.nl;
  • We maken een voorselectie van geïnteresseerde kandidaten;
  • We voeren selectiegesprekken volgens de STAR-methodiek;
  • We doen tests om de gedrag- en drijfverenprofielen van de kandidaten vast te stellen.

De invulling van het werving- en selectietraject is afhankelijk van uw specifieke wensen. Dat betekent dat niet van tevoren vastligt welke werkzaamheden we wel en niet uitvoeren. Samen met u bepalen we hoe het traject er precies komt uit te zien.

Resultaat

  • Alleen de beste kandidaten komen in aanmerking voor de functie;
  • De best passende kandidaat gaat uiteindelijk aan de slag bij uw organisatie.

Garantie
Onze werkwijze is gericht op een langetermijnresultaat. Verlaat een geplaatste medewerker uw organisatie binnen zes maanden na indiensttreding? Dan voeren wij de procedure nogmaals uit zonder extra kosten.