Traineeprogramma & Noordtalent

Jonge medewerkers zijn van levensbelang voor de toekomst van overheidsorganisaties. Op bepaalde beleidsterreinen dreigt de komende jaren een tekort aan gekwalificeerd personeel. Om hierop voorbereid te zijn is het belangrijk om te investeren in nieuwe medewerkers.
BAN PersoneelsDiensten speelt hierop in met het aanbieden van twee programma’s gericht op pas afgestudeerden: het traineeprogramma StartBaan en werkervaringsproject Noordtalent.

Traineeprogramma Startbaan

In StartBaan gaan pas afgestudeerde academici en hbo’ers voor maximaal twee jaar als trainee aan de slag bij overheden in Noord-Nederland. De trainees doen in die periode op één of meerdere terreinen ervaring op en volgen ondertussen de door BAN PersoneelsDiensten ontwikkelde leergang Öriëntatie op Bestuur en Beleid”en krijgen coaching on the job.
Daarnaast verzorgen we op verzoek van organisaties een intern traineeprogramma om eigen jong talent te ontwikkelen en voor te bereiden tot senior beleidsmedewerker of programmamanager.

Bent u geïnteresseerd in het inzetten van trainees in uw organisatie of wilt u binnen uw organisatie een eigen traineeprogramma ontwikkelen? Neemt u dan contact met ons op op de mogelijkheden te bespreken.

Werkervaringsproject Noordtalent

Het project Noordtalent geeft pas afgestudeerden de kans ervaring op te doen tegen een werkervaringsvergoeding. Dit biedt hun een waardevolle aanvulling op het curriculum vitae. Binnen een project of een reële opdracht werken zij drie dagen in de week, gedurende een vooraf afgesproken periode. Bovendien volgen zij de training ‘Hoe werkt de overheid’.
Voor overheidsorganisaties is het een ideale manier om, tegen lage kosten, werkzaamheden uit te laten voeren die anders wellicht zouden blijven liggen. U hoeft geen dure tijdelijke of vaste medewerkers aan te nemen. Uit een aantal door ons voorgeselecteerde kandidaten maakt u zelf de keus wie u voor de beleidsopdracht of het project wilt inzetten.

Waarom kiezen voor pas afgestudeerden in uw organisatie? De trainees en Noordtalenten van BAN PersoneelsDiensten zijn:
• gretig om aan het werk te gaan, leergierig;
• niet gehinderd door starre patronen;
• in staat om bedrijfsmatig, resultaatgericht en proactief te werken.

Bovendien blijkt uit onderzoek dat de aanwezigheid van jonge werknemers:
• een positieve uitwerking heeft op het imago van de overheid;
• door ervaren medewerkers als inspirerend wordt ervaren.