Interim management

Er zijn situaties waarin u op managementniveau of voor begeleiding van projecten behoefte heeft aan een extra man of vrouw. Iemand die ondersteuning biedt bij een fusie, een reorganisatie, de opzet van nieuw beleid of de uitbreiding van dienstverlening. Of u moet zwangerschapsverlof of het plotselinge vertrek van een medewerker opvangen. In dit soort situaties kunt u een beroep doen op BAN PersoneelsDiensten.

Wij brengen u in contact met interim-managers, adviseurs en projectleiders. Zij beschikken altijd over een meerjarige relevante ervaring (bij de overheid) Zij zijn thuis op één of meer terreinen, zoals overheidsfinanciën, openbare werken, juridische zaken, P&O, het sociaal domein of burgerzaken. Zij kunnen met hun kennis en vanuit hun achtergrond een belangrijke bijdrage leveren aan zowel structurele als incidentele taken en ontwikkelingen.

Aan de kwaliteiten van een interim-manager, adviseur of projectleider stelt u terecht hoge eisen. Wij brengen u graag in contact met de juiste man of vrouw die u  direct en “op maat” kunt inzetten.