Talentscans voor medewerkers nieuwe gemeente ’t Hogeland groot succes!

De medewerkers van de herindelende organisaties van de nieuwe gemeente ’t Hogeland zijn enthousiast over deelname aan de Talentenscan, in de aanloop naar de herindeling op 1 januari 2019. Met de Talentenscan willen gemeenten Eemsmond, Bedum, Winsum, De Marne en Werkplein Ability hun medewerkers optimaal voorbereiden op het werken in een nieuwe, grote organisatie. Inmiddels hebben al meer dan 300 medewerkers zich opgegeven! Alle deelnemers krijgen  een loopbaangesprek met een adviseur van BAN PD, aan de hand van een vooraf ingevulde vragenlijst. De Talentenscan geeft inzicht in de talenten en drijfveren van de medewerkers. Dit inzicht vergroot het zelfsturend vermogen én vergemakkelijkt het maken van loopbaankeuzes: een mooie opmaat naar de nieuwe organisatie!

 

Gemeente bedum 1 Gemeente de Marne Gemeente Winsum 3 Gemeente Eemsmond 4

Meer nieuws