Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ban PersoneelsDiensten wil graag herkend worden als een integere organisatie die kwaliteit levert en zich met een hoge mate van betrokkenheid inzet, zowel voor opdrachtgevers als voor de professionals die via BAN PD aan het werk gaan of zijn.

We verkiezen continuïteit van opdrachtgevers en medewerkers boven winstmaximalisatie. Een vastgesteld deel van het bedrijfsresultaat laten we ten goede komen aan mensen en instellingen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Zo kan aan iedere open training of cursus die door BAN PersoneelsDiensten wordt georganiseerd zonder kosten worden deelgenomen door een vrijwilliger die werkzaam is voor een maatschappelijke organisatie.

Op de goede plek maakt geld gelukkig

Sinds 2012 zijn wij partner van IMC Weekendschool in Groningen. De Weekendschool laat kinderen voor wie dat van huis uit niet vanzelfsprekend is, in het weekend kennismaken met een breed aanbod van wetenschap, cultuur en beroepenoriëntatie.

Voor een nadere kennismaking verwijzen we u graag naar de eigen site van de Weekendschool.