Training en opleiding

Schaalvergroting, samenwerking en nieuwe taken voor organisaties vragen andere vaardigheden van medewerkers. Het opleidingsaanbod van BAN PersoneelsDiensten speelt in op die ontwikkelingen bij de overheid en biedt medewerkers de mogelijkheid om actief te werken aan hun loopbaan. Onder aan deze pagina vindt u ons actuele opleidingsaanbod.

Waarom kiezen voor een opleiding of training van BAN PersoneelsDiensten?

 • Altijd op een locatie in Noord-Nederland;
 • Elke opleiding of training kunnen we ook incompany verzorgen;
 • We weten als geen ander wat er speelt bij de overheid;
 • Voor aangesloten organisaties hanteren we een kortingstarief;
 • En niet onbelangrijk… onze opleidingen worden zeer goed gewaardeerd door zowel de deelnemers als onze opdrachtgevers!

Wilt u weten welke opleiding het beste antwoord geeft op uw vragen? Neem contact op met de adviseurs van BAN PersoneelsDiensten voor opleidingsadvies op maat.

Opmerkingen van cursisten
Enkele reacties van cursisten die recent een opleiding of training hebben gevolgd:
‘Zeer nuttig. Goede cursus om het beeld van het werken bij de overheid en mijn eigen rol daarin te verduidelijken.’
‘Veel van geleerd. Ik ga het in de werkomgeving toepassen.’
‘Ik vond het een hele leerzame training. De trainer was deskundig en kon veel putten uit de praktijk.’
‘Een hoop nieuwe inzichten opgedaan. Koppeling theorie en praktijk goed uitgewerkt.’
‘Zeer enthousiaste docent: positief, invoelend, motiverend.’

Hou mij op de hoogte

Ons trainingsaanbod wordt regelmatig aangevuld met nieuwe trainingen. Als u hieronder uw gegevens achterlaat, dan houden wij u hiervan op de hoogte.

Naam

E-mailadres

 

Aanbod

 • Algemene wet bestuursrecht voor niet-juristen

  De Algemene wet bestuursrecht, de Awb, regelt de ‘algemene leerstukken’ van het bestuursrecht. De Awb kent veel bepalingen die moeten worden beschouwd als de beste hoofdregel voor normale gevallen. Bijna alle medewerkers van overheidsinstellingen hebben dan ook te maken met de Awb. De Awb vormt in feite de ruggengraat van het bestuursrecht.

 • Basistraining: Hoe werkt de gemeentelijke overheid

  De gemeente is een bijzonder en gecompliceerd bedrijf met speciale bevoegdheden, met een grote verscheidenheid aan producten en met speciale wetgeving. Als gemeenteambtenaar werkt u in een politieke omgeving. Binnen de gemeentelijke organisatie heeft u met vele spelers in het veld te maken. Niet alleen gaat u om met directe collega’s, maar bijvoorbeeld ook met wethouders en de voorzitter van een raadscommissie. En natuurlijk heeft u te maken met de relatie met de burger. Deze training geeft u inzicht in alle verschillende verhoudingen en relaties en in de politiek bestuurlijke context waarin het handelen plaatsvindt.

 • Beleid maken en schrijven

  Communicatie met en over beleid gebeurt voor een belangrijk deel schriftelijk. De kwaliteit van schriftelijke stukken bepaalt in hoge mate de kwaliteit van genomen beslissingen en daarmee ook de effectiviteit en acceptatie van beleid. Dat geldt voor discussienota’s, management-rapportages en voor bestuursopdrachten en –besluiten.

 • Beleid schrijven

  Heeft u een adviserende of beleids-voorbereidende taak binnen uw organisatie? Is het ook uw taak voorgesteld beleid te vertalen in heldere en overtuigende beleidsplannen of  advies-rapporten? Dan is de training Beleid schrijven bestemd voor u!

 • Bouwen op burgers

  Zowel de overheden als de burger hechten belang aan betrokkenheid bij het maken en uitvoeren van beleid. Voor een goede interactieve beleidsontwikkeling is het van belang dat u zich reeds bij de ontwikkeling van beleid afvraagt hoe, in welk opzicht en wanneer u de burger zo effectief mogelijk in het beleidsproces kunt betrekken. Aan de hand van een praktijkcasus verkent u het belang van de burger in de keten- en netwerksamenwerking.

 • De 7 eigenschappen van succesvolle mensen

  Door op een effectieve manier te werken en te denken, krijg je meer gedaan waardoor je tijd overhoud. Niet meer geleefd worden maar zelf je agenda bepalen. Na het volgen van de training die volgens de inzichten van Steven Covey, vooraanstaand internationaal managementauteur, wordt gegeven, ben je in staat om je zowel zakelijk als privé effectiever te gedragen.

 • De beleidsadviseur en het politiek-bestuurlijk krachtenveld

  Hoe combineert u, als beleidsadviseur die mondeling of schriftelijk beleidsadviezen geeft, politiek-bestuurlijke wensen en opvattingen met uw eigen professionele deskundigheid? En hoe brengt u dit tot haalbare adviezen op basis waarvan het bestuur beslissingen kan nemen? Deze vragen staan centraal in de ‘De beleidsadviseur in het politiek-bestuurlijk krachtenveld’. Na afloop van deze trainingen bent u beter in staat uw vakmanschap in te zetten om tot goede beleidsadviezen te komen.

 • Effectief solliciteren

  Je krijgt inzicht in hoe je overkomt op anderen. Je leert jouw communicatiestijl af te stemmen zodat je omgeving ook daadwerkelijk begrijpt en accepteert wat je bedoelt. Je kunt je zelf op een positieve en zelfbewuste wijze presenteren.

 • Hoe werkt de Participatiewet

  De Participatiewet (PW) is op 1 januari 2015 in werking getreden. De wet kan alleen slagen als werkgevers bereid zijn om medewerkers in dienst nemen die behoren tot de doelgroep van de Participatiewet. Wat is er tot nu toe gerealiseerd? Hoe hangt deze wet samen met de AWB? Welk risico loopt de werkgever, bijvoorbeeld bij ziekte of ontslag van een dergelijke medewerker?

 • Projectmanagement binnen de (semi) overheid

  Veranderingen en ontwikkelingen zijn binnen de overheid meer regel dan uitzondering. Projectmanagement is dan het instrument om hier effectief vorm aan te geven. Door inzicht in de organisatiecultuur te verkrijgen, de risico’s te kennen. En te weten welke rol de verhouding tussen opdrachtgevers en gebruikers spelen, maken u  tot een doelgerichte projectleider.

 • Projectmanagement met Creatiemacht binnen de overheid

  Veranderingen in de huidige samenleving gaan snel. Betrokken partijen eisen steeds meer en stellen zich assertiever op. Eigen belang speelt naast het gemeenschappelijk belang. De projectomgeving vereist focus op complexe samenwerkingsvraagstukken. Tijd voor een nieuwe vorm van projectmanagement die juist daarop aansluit! Die methode is Projectmanagement met Creatiemacht. Dit staat voor het vermogen samen met anderen te creëren. Een vermogen dat helemaal past in de huidige tijd.

 • Regievoering in het publiek domein

  Beleidsmedewerkers in een politiek-bestuurlijke organisatie worden regelmatig met veranderende sturingsvraagstukken geconfronteerd. Aanpassingen daarin raken burgers, maar ook samenwerkingspartners in het beleidsveld. Als beleidsmedewerker wordt van u een flexibele houding verwacht.

 • Spreken in het openbaar voor beleidsmedewerkers

  Of je nu een beleids- of uitvoerende functie binnen de overheid hebt, er wordt in deze functies verwacht dat je goed kunt presenteren. Dit kan gaan om kennisoverdracht aan collega’s, het geven van beleidspresentaties, maar ook om het verdedigen van beleid bij burgers die daar mogelijk weerstand tegen hebben. In al die verschillende situaties zijn presentatie-vaardigheden nodig en gelukkig is presenteren goed aan te leren. Heb je last van plankenkoorts of weet je niet precies hoe je een presentatie moet houden?
  In deze training leer je alles om een aansprekende presentatie te geven.

 • Workshop Omgaan met ambtelijke dilemma's en integriteit

  Vrijwel iedere overheidsorganisatie heeft er mee te maken; het spanningsveld tussen effectief handelen en integer handelen. Ogenschijnlijk twee begrippen die elkaar niet zouden moeten uitsluiten, maar in de praktijk soms moeilijk met elkaar te verbinden zijn. De veeleisende samenleving, vertegenwoordigd door het politieke bestuur verlangt nu eenmaal ‘beleid op maat’, terwijl rechtszekerheid en rechtsbescherming zorgvuldige afwegingen eisen. Managers, beleidsmakers en uitvoerders van beleid worden dagelijks met deze tegenstijdigheden geconfronteerd. Kortom: rechten en belangen in moreel lastige situaties moeten steeds opnieuw worden afgewogen. Soms na discussie met het bestuur, maar als ambtenaar en professional vaak ook geheel zelfstandig. Ambtenaren hebben immers gedelegeerde, maar niet vanzelfsprekende, vertrouwen.