Training en opleiding

Schaalvergroting, samenwerking en nieuwe taken voor organisaties vragen andere vaardigheden van medewerkers. Het opleidingsaanbod van BAN PersoneelsDiensten speelt in op die ontwikkelingen bij de overheid en biedt medewerkers de mogelijkheid om actief te werken aan hun loopbaan. Onder aan deze pagina vindt u ons actuele opleidingsaanbod.

Waarom kiezen voor een opleiding of training van BAN PersoneelsDiensten?

 • Altijd op een locatie in Noord-Nederland;
 • Elke opleiding of training kunnen we ook incompany verzorgen;
 • We weten als geen ander wat er speelt bij de overheid;
 • Voor aangesloten organisaties hanteren we een kortingstarief;
 • En niet onbelangrijk… onze opleidingen worden zeer goed gewaardeerd door zowel de deelnemers als onze opdrachtgevers!

Wilt u weten welke opleiding het beste antwoord geeft op uw vragen? Neem contact op met de adviseurs van BAN PersoneelsDiensten voor opleidingsadvies op maat.

Opmerkingen van cursisten
Enkele reacties van cursisten die recent een opleiding of training hebben gevolgd:
‘Zeer nuttig. Goede cursus om het beeld van het werken bij de overheid en mijn eigen rol daarin te verduidelijken.’
‘Veel van geleerd. Ik ga het in de werkomgeving toepassen.’
‘Ik vond het een hele leerzame training. De trainer was deskundig en kon veel putten uit de praktijk.’
‘Een hoop nieuwe inzichten opgedaan. Koppeling theorie en praktijk goed uitgewerkt.’
‘Zeer enthousiaste docent: positief, invoelend, motiverend.’

Hou mij op de hoogte

Ons trainingsaanbod wordt regelmatig aangevuld met nieuwe trainingen. Als u hieronder uw gegevens achterlaat, dan houden wij u hiervan op de hoogte.

Naam

E-mailadres

 

Aanbod

 • Basistraining: Hoe werkt de gemeentelijke overheid

  Werken voor een gemeente is leuk en uitdagend! Het is een bijzonder maar ook gecompliceerd bedrijf met (soms) ingrijpende bevoegdheden en een grote verscheidenheid aan producten en diensten. Als gevolg daarvan heeft u te maken met een brede groep aan contacten zoals burgers, collega’s en niet te vergeten de politiek.
  Na het volgen van deze boeiende training weet u snel uw weg in de organisatie te vinden.

 • Beleid maken en schrijven

  Betrekt u de omgeving bij het maken van beleid of denkt u alles zelf uit? En hoe vertaalt u  het resultaat daarvan in een helder beleidsstuk?
  De kwaliteit van het beleidsstuk bepaalt vervolgens in hoge mate de kwaliteit van genomen beslissingen en daarmee ook de effectiviteit en acceptatie van beleid. Dit betekent dus een grote verantwoordelijkheid voor de beleidsambtenaar!
  Deze veelzijdige training besteed volop aandacht aan het hele proces van ontwerp tot het schrijven van een overtuigende beleidsnota.

 • Bouwen op burgers

  Overheden en burgers hechten belang aan betrokkenheid bij het maken en uitvoeren van beleid. Voor een goede interactieve beleidsontwikkeling is het van belang dat u zich al bij de start daarvan afvraagt hoe, in welk opzicht en wanneer u de burger zo effectief mogelijk in het beleidsproces kunt betrekken. Ook de vraag wie er eigenlijk voordeel bij burgerparticipatie heeft en hoe voorkomen kan worden dat het fenomeen in schoonheid sterft, zijn thema’s van deze training. Aan de hand van praktijkvoorbeelden verkent u het belang van de burger in de keten- en netwerksamenwerking. U krijgt methoden en technieken aangereikt die u kunt inzetten om te bepalen op welke wijze de burger betrokken kan worden. Ook leert u hoe de gemeente initiatieven uit de samenleving kan omarmen.

 • De 7 eigenschappen van succesvolle mensen

  De zeven eigenschappen van succesvolle mensen is een wereldwijd bekende en gebruikte methode die ontwikkeld is door Stephen R. Covey.
  De methode leert je op een effectieve manier te werken en te denken, je krijgt meer gedaan op een dag waardoor je tijd overhoudt. Door bewust om te gaan met keuzes en mogelijkheden, maak je jezelf waardevol op een manier die bij jou past. Niet meer geleefd worden maar leven zoals jij het voor ogen hebt. Begrijpen en ….begrepen worden. Na het volgen van de training ben je in staat om je zowel zakelijk als privé effectiever te gedragen.

 • De beleidsmedewerker en het politiek-bestuurlijk krachtenveld

  U werkt als adviseur in een politiek-bestuurlijke omgeving en weet hoe complex dat kan zijn. Naast de eigen afdeling of sector, spelen vele instanties, maatschappelijke organisaties en individuele burgers een rol. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de vraag in welk krachtenveld collegeleden opereren en welke verschillende rollen zij vervullen.
  Hoe combineert u, als beleidsadviseur politiek-bestuurlijke wensen en opvattingen met uw eigen professionele deskundigheid? En hoe brengt u dit tot haalbare adviezen op basis waarvan het bestuur beslissingen kan nemen? Deze vragen staan centraal in de ‘De beleidsmedewerker in het politiek-bestuurlijk krachtenveld’.

 • Netwerk & Ketenregie

  Optimaal samenwerken en verbinden, dat werkt!

  De grootste uitdaging voor de Ketenregisseur is hoe je effectief zonder formele macht. In de training leer je wat er voor nodig is om als regisseur ketenpartners in de juiste richting te doen bewegen. Hoe je het overzicht houdt en op welke wijze je vertrouwen creëert. Je leert overtuigend te communiceren en gemakkelijk met feedback geven en ontvangen om gaan.

 • Participeren met burgers: samen aan de slag

  De rol van de gemeente is aan het veranderen. Van een voorschrijvende, regulerende en politieke rol als overheid neemt de inspraak van de burgers toe door de veelheid aan burgerinitiatieven. Je bent als gemeente dienstbaar richting burger en werkt vanuit gelijkwaardigheid samen. Samenwerken vraagt meebewegen, op een andere manier naar buiten treden en in gesprek zijn met de burger. Je hebt te maken met soms conflicterende rollen. Hoe verander je een “nee, want” in een “ja, en” en ga je samen verder aan de slag?

 • Presentatietraining: overtuigend presenteren

  Je toehoorders van het begin tot het eind boeien!

  Het beleid is gemaakt en er ligt een helder beleidsstuk op tafel. Maar hoe vertel je het aan anderen? Er is een groot verschil in het presenteren van een beleidsstuk aan je collega’s, aan het college van burgemeester en wethouders, aan betrokken inwoners of aan boze actievoerders. In deze presentatietraining leer je beleidstaal af te stemmen op de taal van je toehoorders. Praktische kennis over de juiste voorbereiding en opbouw van een presentatie worden afgewisseld met veel praktijkoefeningen.

 • Vergroot uw impact als beleidsadviseur

  Als beleidsmedewerker hebt u te maken met wethouders, burgers en collega’s. Beleid maken is één ding. Het op de juiste manier naar die doelgroepen verwoorden is een vak apart. Hoe zorgt u ervoor dat uw plannen uitgevoerd worden? Hoe gaat u om met assertieve en krachtige types? Hoe wendt u uw invloed aan? Hoe communiceert u met overtuiging en blijft u toch open voor de zienswijze van anderen? In vier dagen krijgt u inzicht in uw eigen advieskracht, leert u echt luisteren, leert u de vraag achter de vraag te achterhalen en leert u bovenal het vertrouwen van uw opdrachtgever te winnen en hem te overtuigen van de waarde van uw adviezen. Na de training bent u een adviseur met impact!

 • Workshop Het geheim van de collegekamer

  U heeft uw zorgvuldig opgestelde advies ter besluitvorming ingestuurd naar het college. En als alles goed verloopt valt het besluit met een hamerslag. Maar soms komt er een besluit uit dat u niet had verwacht en waarvan u de logica niet kunt volgen. Van de collegenotulen wordt u ook al niet veel wijzer. Kortom wat er soms in de collegekamer gebeurt is een raadsel voor u!

 • Workshop Omgaan met ambtelijke dilemma's en integriteit

  De integriteit van de gemeente en haar medewerkers is belangrijk! Zij spelen een belangrijke en ingrijpende rol spelen in het leven van haar inwoners. Het vertrouwen in de gemeente bij haar inwoners is dus van groot belang. Bovendien behoort de overheid het goede voorbeeld te geven. Het spanningsveld tussen effectief handelen en integer handelen is soms groot. Ogenschijnlijk twee begrippen die elkaar niet zouden moeten uitsluiten, maar in de praktijk soms moeilijk met elkaar te verbinden zijn. Managers, beleidsmakers en uitvoerders van beleid worden dagelijks met deze tegenstrijdigheden geconfronteerd. Kortom: rechten en belangen in moreel lastige situaties moeten steeds opnieuw worden afgewogen. Soms na discussie met het bestuur, maar als ambtenaar en professional vaak ook geheel zelfstandig.