Nieuwe cao gemeenteambtenaren

De Cao gemeenten is een feit! De vakbonden en de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben de cao bekrachtigd. Hiermee is de cao definitief.

De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in en loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. In het akkoord is afgesproken dat gemeenteambtenaren salarisverhoging krijgen. Per 1 augustus 2017 wordt het loon structureel met 1 procent verhoogd en in januari 2018 komt daar 1,5 procent bij. Het IKB wordt in december 2017 met 0,5 procent verhoogd en per 1 juli 2018 stijgt het nog eens met 0,25 procent.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten en de vakbonden gaan aan de slag met de uitwerking van het akkoord.

BAN PersoneelsDiensten volgt waar mogelijk de arbeidsvoorwaarden van de organisaties waar onze gedetacheerden werken.

Bron: VNG. (2017, 9 oktober)

Meer nieuws