Individueel Keuzebudget (IKB)

Vanaf 1 januari 2017 is het Individueel Keuzebudget (IKB) ook ingevoerd in de gemeentelijke sector. Het IKB is het budget in geld dat de medewerker kan inzetten voor een aantal doelen of periodieke betalingen. Het IKB is opgebouwd uit een aantal bekende salariscomponenten, vakantietoeslag, bovenwettelijk verlof en een eventuele eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage.

Met het IKB hebben medewerkers meer keuzevrijheid over de inhoud van hun arbeidsvoorwaardenpakket. Zij kunnen keuzes maken die beter aansluiten bij hun werk- en privésituatie.

BAN PersoneelsDiensten volgt waar mogelijk de arbeidsvoorwaarden van de organisaties waar onze gedetacheerden werken. Dat geldt ook voor het IKB.

Lees hier meer over het IKB. Via uw eigen klantportal kunt u uw IKB keuze kenbaar maken.

Meer nieuws