De beleidsadviseur en het politiek-bestuurlijk krachtenveld

BAN PersoneelsDiensten verzorgt al jaren met veel succes de training ‘De beleidsadviseur in het politiek-bestuurlijk krachtenveld’.
We nodigen beleidsmedewerkers en -adviseurs van overheden in Noord-Nederland uit om hieraan deel te nemen.

Waarom deze training?
Wie zich met bestuurlijke advisering bezighoudt, weet hoe complex dat kan zijn. Naast de eigen afdeling of sector, spelen vele instanties, maatschappelijke organisaties en individuele burgers een rol. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de vraag in welk krachtenveld collegeleden opereren en welke verschillende rollen zij vervullen; het politieke en bestuurlijke domein hebben elk een eigen rationaliteit die wezenlijk verschilt van de ambtelijke.
Hoe combineert u, als beleidsadviseur die mondeling of schriftelijk beleidsadviezen geeft, politiek-bestuurlijke wensen en opvattingen met uw eigen professionele deskundigheid? En hoe brengt u dit tot haalbare adviezen op basis waarvan het bestuur beslissingen kan nemen? Deze vragen staan centraal in de ‘De beleidsadviseur in het politiek-bestuurlijk krachtenveld’. Na afloop van deze trainingen bent u beter in staat uw vakmanschap in te zetten om tot goede beleidsadviezen te komen.

Doel
U leert hoe u echt sturing kunt geven aan het proces van beleidsadvisering. Daarvoor is het essentieel om zicht te hebben op hoe u zelf als ambtenaar uw rol ziet en hoe zich dat verhoudt tot wat de organisatie (en haar omgeving) van u vraagt.

Doelgroep
Beleidsmedewerkers en –adviseurs van (semi-)overheidsorganisaties.

Inhoud
In zes modules van elk één dagdeel komt onder meer het volgende aan bod:

  • Verkennen van de politiek-bestuurlijke domeinen en hun krachtenvelden.
  • Beter begrijpen hoe bestuurders denken en handelen.
  • Inzicht krijgen in uw eigen rol en plaats in het politiek-bestuurlijke krachtenveld.
  • De juiste vragen leren stellen om een goede beleidsanalyse te kunnen maken.
  • Patronen herkennen om de wensen en overwegingen van politici te kunnen doorgronden.
  • Leren initiatief te nemen in beleidsprocessen en informatievoorziening richting bestuur, raad en management.

Resultaat
Een actief programma waarin ook gasten uit het politiek-bestuurlijk domein een belangrijke rol spelen. Zo nodigen we (per programma steeds een nieuwe gast) een wethouder uit en zal een raads- of statenlid zijn/haar dilemma’s als politicus met ons delen.
Deze inhoudelijk stevige opleiding wordt gegeven op een locatie in Noord-Nederland. Daarom heeft u de mogelijkheid om behalve uw kennis en vaardigheden ook uw netwerk in Groningen en Drenthe te vergroten.

Over de docent
Het vakgebied van Elias de Haan is bestuurskunde, met als specialisatie organisatiecultuur. Hij heeft zeer ruime ervaring in het begeleiden van ambtenaren en bestuurders bij de implementatie van bestuurs- en beleidsprocessen. Hij is ook raadslid en wethouder geweest. Na zijn bestuurlijke periode heeft hij gewerkt als interim beleidsadviseur en procesbegeleider bij een provincie.
Door die combinatie van ervaringen is hij in staat een bestuurs- en beleidsproces diep te doorgronden, inclusief de uitdagingen en spanningen die deze op verschillende niveaus en in verschillende stadia met zich meebrengen. Deze ervaring en kennis zet hij om in praktische en werkbare trainingen, modellen, processen en adviezen.
Elias gebruikt vaak Storytelling als methodiek. Storytelling is een methode om zin en betekenis te geven aan ons alledaags handelen en helpt personen en organisaties succesvol te veranderen. Door het gebruik van deze methodiek krijgen deelnemers veel ruimte om eigen ervaringen uit te wisselen en te leren van die van andere cursisten.

Investering
De kosten voor deze training bedragen € 845,- per deelnemer (niet-leden € 995,- p.p.), exclusief BTW. Bij meerdere deelnemers uit dezelfde organisatie kan de training ook in company worden georganiseerd.

Datum, locatie
De training start op 26 maart 2019 en de volgende trainingsdag is in overleg(4 dagdelen). De training vindt plaats op een locatie in Groningen of Drenthe.
Wilt u deze training volgen maar niet op de genoemde data? Neem in dat geval contact op met Noesel van der Steen om te informeren naar de mogelijkheden.