Communiceren met burgers

Het samenwerken en ondersteunen van initiatieven

De rol van de gemeente is aan het veranderen. Van een voorschrijvende, regulerende rol neemt de inspraak van de burgers toe. Waarbij de gemeente vooral dienstbaar is richting burgers en vanuit gelijkwaardigheid samenwerkt. Deze nieuwe participerende rol vraagt een andere manier van communiceren. Daar waar procedures en regels het kader waren, wordt er nu gekeken hoe men de burger kan ondersteunen bij bijvoorbeeld het verbeteren van hun wijk of buurt.

Doelgroep
Deze driedaagse training is bedoeld voor alle medewerkers die contact hebben met burgers.  

Inhoud
In de training wisselen theorie en praktijk elkaar af. We verkennen kort de verschillende rollen en bijbehorende communicatiestijlen die je als medewerker bij de overheid inneemt. Vervolgens gaan we in op de communicatieve vaardigheden en interventies die het samenwerken en faciliteren van burgers van je vraagt. Het is van belang dat je een initiatief en eigenaarschap niet naar je toetrekt, maar oplossingsgericht meedenkt met de burger(s). Het is belangrijk onderscheid te maken tussen feiten en emoties en om te kunnen gaan met teleurstelling of weerstand. We oefenen gespreksvaardigheden en interventies aan de hand van eigen ingebrachte situaties.

Na afloop van de training:

  • kun je schakelen tussen de verschillende rollen als overheidsmedewerker en de daarbij horende communicatiestijlen;
  • sluit je effectief aan bij de verschillende fasen van het initiatief;
  • herken je de verschillende gedragsstijlen (DISC) van de burger en weet je hierop aan te sluiten;
  • heb jij jouw communicatieve vaardigheden aangescherpt in het omgaan met tegenstellingen, emoties en weerstand;
  • kun je de belangen van interne en externe stakeholders met elkaar verbinden en waar nodig vertalen;
  • heb je oog voor de verschillende belangen van burgers en partijen, je brengt deze waar nodig naar voren.

Trainer
Rita Knol, trainer en adviseur met ruime ervaring in het werken en trainen voor de overheid.  

Data en locatie:
16 mei, 13 en 25 juni 2019. De training wordt gegeven op een centrale locatie in het Noorden.

Investering
De kosten voor deze training bedragen € 1.250,- per deelnemer (niet-leden € 1.450,- p.p.), exclusief BTW. Bij meerdere deelnemers uit dezelfde organisatie kan de training ook in company worden georganiseerd.

Voor alle vragen over de training kunt u contact opnemen met BAN PersoneelsDiensten, n.van.der.steen@banpd.nl of via 0592 – 333080.