Workshop Omgaan met ambtelijke dilemma's en integriteit

De integriteit van de gemeente en haar medewerkers is belangrijk! Zij spelen een belangrijke en ingrijpende rol spelen in het leven van haar inwoners. Het vertrouwen in de gemeente bij haar inwoners is dus van groot belang. Bovendien behoort de overheid het goede voorbeeld te geven. Het spanningsveld tussen effectief handelen en integer handelen is soms groot. Ogenschijnlijk twee begrippen die elkaar niet zouden moeten uitsluiten, maar in de praktijk soms moeilijk met elkaar te verbinden zijn.

Managers, beleidsmakers en uitvoerders van beleid worden dagelijks met deze tegenstrijdigheden geconfronteerd. Kortom: rechten en belangen in moreel lastige situaties moeten steeds opnieuw worden afgewogen. Soms na discussie met het bestuur, maar als ambtenaar en professional vaak ook geheel zelfstandig.

Inhoud

In deze training wordt u, aan de hand van zeer uiteenlopende voorbeelden, gescherpt in uw oordeelsvorming. Centraal staan gedragscodes die van kracht zijn. We onderzoeken, aan de hand van uiteenlopende casussen, hoe de regels van de gedragscode soms knellend en soms richtinggevend zijn en hoe in bepaalde omstandigheden te handelen. We ervaren ook hoe een risicoanalyse kan helpen om integere beslissingen te nemen en vervolgens verantwoording af te leggen over de keuzes die u hebt gemaakt.

Datum, locatie

De workshop begint op maandagmiddag 6 april 2020 en vindt plaats in Noord-Nederland (Groningen of Drenthe).

Investering

De kosten voor deze middag bedragen € 225,- per deelnemer. 

Voor meer informatie  kunt u contact opnemen met BAN PersoneelsDiensten,  n.van.der.steen@banpd.nl of via 0592 – 333080.

Deze integriteitsworkshop leent zich ook uitstekend voor in-company, zowel organisatie-breed als op afdelingsniveau.

Aanmelding training of cursus