Workshop Het geheim van de collegekamer

U heeft uw zorgvuldig opgestelde advies ter besluitvorming ingestuurd naar het college. En als alles goed verloopt valt het besluit met een hamerslag. Maar soms komt er een besluit uit dat u niet had verwacht en waarvan u de logica niet kunt volgen. Van de collegenotulen wordt u ook al niet veel wijzer. Kortom wat er soms in de collegekamer gebeurt is een raadsel voor u!

Doel

In deze workshop leert u dat het toch mogelijk is om te voorspellen hoe er met uw advies wordt omgegaan en hoe u op het besluit zelf grip kan krijgen.

Doelgroep

De ervaren beleidsadviseur of manager die regelmatig aan het college rapporteert.

Inhoud

Vanuit de theorie wordt gekeken naar de complexiteit van politieke besluiten in reële casussen. Vervolgens reconstrueren we hoe het besluitvormingsproces is verlopen en leert u hoe u tijdig kunt anticiperen op het eindresultaat. Hierdoor krijgt u veel meer grip op het besluit over uw ingediende advies. De casussen worden deels door de deelnemers ingebracht en deels door de trainer vanuit zijn eigen bestuurspraktijk.

Resultaat

U heeft inzicht in de bestuursstijlen van bestuurders. U weet hoe een politiek (complex) besluit tot stand komt en kunt anticiperen op gevoelige politiek-bestuurlijk dossiers.

Datum, locatie

De training begint op 30 maart 2020 en wordt georganiseerd in Noord-Nederland (Groningen of Drenthe).

Investering

De kosten voor deze training bedragen € 315,= per deelnemer (niet-leden € 350,- p.p.), exclusief BTW. Bij meerdere deelnemers uit dezelfde organisatie kan de training ook in company worden georganiseerd.

Wilt u deze training volgen maar niet op de genoemde data? Neem in dat geval contact op met Noesel van der Steen om te informeren naar de mogelijkheden.

Aanmelding training of cursus