Participeren met burgers: samen aan de slag

De rol van de gemeente is aan het veranderen. Van een voorschrijvende, regulerende en politieke rol als overheid neemt de inspraak van de burgers toe door de veelheid aan burgerinitiatieven. Je bent als gemeente dienstbaar richting burger en werkt vanuit gelijkwaardigheid samen. Samenwerken vraagt meebewegen, op een andere manier naar buiten treden en in gesprek zijn met de burger. Je hebt te maken met soms conflicterende rollen. Hoe verander je een “nee, want” in een “ja, en” en ga je samen verder aan de slag?

Doelgroep

Deze driedaagse training is bedoeld voor alle medewerkers die (regelmatig) contact hebben met burgers.

Inhoud

In deze training wisselen theorie en praktijk elkaar af. We verkennen kort de verschillende rollen en bijbehorende communicatiestijlen die je als medewerker bij de overheid inneemt. Vervolgens gaan we in op de communicatieve vaardigheden en interventies die het samenwerken en faciliteren van burger(initiatieven) van je vraagt. Het is van belang dat je een initiatief en eigenaarschap niet naar je toetrekt, en oplossingsgericht meedenkt met de burger(s). Daarnaast is het belangrijk onderscheid te maken tussen feiten en emoties. En om te kunnen gaan met teleurstelling of weerstand. We oefenen aan de hand van eigen ingebrachte situaties.

Na afloop van de training:

  • kun je schakelen tussen de verschillende rollen als overheidsmedewerker en de daarbij horende communicatiestijlen;
  • sluit je effectief aan bij in de verschillende fasen van het initiatief;
  • herken je de verschillende gedragsstijlen (DISC) van de burger en weet je hierop aan te sluiten;
  • heb jij jouw communicatieve vaardigheden aangescherpt in het omgaan met en het opvangen tegenstellingen, emoties en weerstand;
  • kun je de belangen van interne en externe stakeholders met elkaar verbinden;
  • heb je oog voor de verschillende belangen van burgers en partijen, je brengt deze waar nodig naar voren. 
Resultaat

Aan het eind van de training heb je het palet aan communicatieve vaardigheden en interventies in het communiceren met burgers aangescherpt en verdiept.

Trainer

Rita Knol, trainer en adviseur met ruime ervaring in het werken en trainen voor de overheid. Zij richt zich op ontwikkeling van medewerkers, teams en organisaties.

Data en locatie:

De datum wordt op een later tijdstip bekend gemaakt. Heeft u vragen? Neem dan contact op via ons telefoonnummer: 0592 – 330990.

Investering

De kosten voor deze training bedragen € 1.250,-- per deelnemer. Niet - leden betalen € 1.450,-- exclusief BTW. Bij meerdere deelnemers uit dezelfde organisatie kan de training ook in company worden georganiseerd.

Aanmelding training of cursus