Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Agressie en grensoverschrijdend gedrag op het werk wordt vaak niet herkend en erkend. Daardoor denken veel medewerkers dat omgaan met dit gedrag tot hun taak behoort. Een andere reden om dit gedrag niet te melden kan de angst zijn om dan ongeschikt voor het werk te worden bevonden. Maar hoe ga je dan effectief om met grensoverschrijdend gedrag? Een vraag waarop het antwoord door de jaren heen blijft verschuiven onder invloed van politieke, juridische en maatschappelijke context. Het streven naar klantgerichtheid en meebewegen met de burger heeft overheidsorganisaties veel opgeleverd. Maar een mogelijke valkuil hierbij kan zijn dat door te veel mee te veren met de eisen of het gedrag er ongemerkt over de grenzen van de medewerker wordt gegaan

Wat leer je in de training?

 • verschillende agressie-situaties herkennen;
 • je bewust te worden dat grensoverschrijdend gedrag niet oké is;
 • wanneer meeveren de beste optie is;
 • wanneer begrenzen van gedrag effectiever is.

Inhoud van de training:

De training bestaat uit 4 onderdelen:

 1. We starten de training met jou en jouw ervaringen met grensoverschrijdend gedrag en je huidige conflictvaardigheden;
 2. We onderzoeken je kennis over de organisatieafspraken van jouw organisatie. Hierbij komt ook de normstelling van de organisatie aan de orde. Wanneer meeveren en in welke situaties begrenzen?
 3. We verbinden theoretische kennis aan eigen ervaringen;
 4. Oefenen met nieuw gedrag tijdens zo natuurgetrouw mogelijke simulaties o.b.v. theorie en methoden van Stokoe.

De training is bedoeld voor:

 • Medewerkers die te maken hebben of kunnen krijgen met grensoverschrijdend gedrag. Zowel met bijvoorbeeld burgers, maar ook met dat van collega's 

Trainer

De training wordt gegeven door Riks Ytsma van Riks Ytsma training en advies. Mede-initiatiefnemer van Wij zeggen basta, samen sterk tegen grensoverschrijdend gedrag en medeschrijver van de “collectieve norm bij externe agressie en intimidatie: melden hoort” voor politieke ambtsdragers in opdracht van het ministerie van Binnenlandsezaken.

Data en locatie

We zien je graag op één van de onderstaande data tijdens deze interactieve training.

 • Donderdag 29 septemteber van 09:00 tot 16:00 uur
  of....
 • Maandag 10 oktober van 09:00 tot 16:00 uur

De training wordt gegeven op onze locatie in Assen of Groningen.

Investering

De kosten voor deze training bedragen € 495,- per deelnemer.

Incompany

Bij meerdere deelnemers uit dezelfde organisatie kan de training ook in company worden georganiseerd en maken we graag een maatwerkofferte.

Lees meer

Aanmelding training of cursus