Netwerk & Ketenregie

Optimaal samenwerken en verbinden, dat werkt! De grootste uitdaging voor de Ketenregisseur is hoe je effectief kunt werken zonder formele machtspositie. In de training leer je wat er voor nodig is om als regisseur ketenpartners in de juiste richting te doen bewegen. Hoe je het overzicht houdt en op welke wijze je vertrouwen creëert. Je leert overtuigend te communiceren en gemakkelijk met feedback geven en ontvangen om gaan.

De kracht van deze training is de sterke koppeling tussen kennis en praktische toepassing.

Na het volgen weet je:
> Hoe netwerkregie als moderne sturingsvorm werkt;
> Hoe je ‘samen verantwoordelijk’ in een keten vormgeeft;
> Hoe je afspraken maakt en anderen hier constructief op aanspreekt;
> Hoe je energie, betrokkenheid en beweging in het netwerk houdt.

Dus: TEAMWORK OVER DE GRENZEN VAN ORGANISATIES! 

Hoe is de training opgebouwd?

De training bestaat uit 10 dagdelen, steeds van 9.00 tot 12.00 verdeeld over een aantal maanden. Zodoende kan elke deelnemer dezelfde dag gaan werken aan toepassing in de eigen praktijk. De opbouw van elk dagdeel is een mix van theorie en oefenen van vaardigheden. We gaan aan de slag met:

 • Waarom Ketensamenwerking?
 • Visie op resultaat
 • Visie op samenwerken in de Keten
 • Wat zijn de kenmerken van een Keten en welke consequentie hebben die?
 • Waarom een Keten? Verschillen met o.a. netwerk, hiërarchische organisaties etc.
 • Processen in Ketens binnen sociaal domein en communicatielijnen!
 • De diverse rollen in de Keten, van stakeholder tot uitvoerder
 • Hoe werkt klantgerichtheid in de Keten?
 • Kosten en kostenverdeling
 • Krachtenveldanalyse en risicomanagement
 • Leiderschap en authentiek handelen: Sturen; Regisseren; Dynamiek in de keten
 • Wanneer ben je succesvol?
Extra's

Tussen de bijeenkomsten door werk je opdrachten uit.
3 coachinggesprekken met de trainer via skype van 30 minuten zodat je eigen casuïstiek in kan brengen op het moment dat je ergens tegen aanloopt!
Je ontvangt het boek ‘Netwerkregie’ geschreven door Hans Licht.

Data en locatie

De datum wordt op een later tijdstip bekend gemaakt. Heeft u vragen? Neem dan contact op via ons telefoonnummer: 0592 – 330990.

Investering

De kosten voor deze training bedragen € 2.250,-- per deelnemer. Niet - leden betalen € 2.375,-- exclusief BTW. Bij meerdere deelnemers uit dezelfde organisatie kan de training ook in company worden georganiseerd.

Aanmelding training of cursus