Driedaagse training: De beleidsmedewerker in het politiek-bestuurlijk krachtenveld

Werken in een politiek-bestuurlijke omgeving is leuk en veelzijdig. Je hebt niet alleen te maken met je eigen afdeling of sector, maar ook met externe instanties, maatschappelijke organisaties en individuele burgers. Dat brengt behoorlijk wat uitdagingen met zich mee en die wil je graag vol kennis en zelfvertrouwen aangaan!

Met onze training 'De beleidsmedewerker in het politiek-bestuurlijk krachtenveld' hebben we al veel deelnemers geholpen om sturing te geven aan het proces van beleidsadvisering. Mogen we jou ook op weg helpen?

Leerdoelen
  • Als beleidsadviseur politiek-bestuurlijke wensen en opvattingen combineren met je eigen professionele deskundigheid.
  • Haalbare adviezen ontwikkelen op basis waarvan het bestuur beslissingen kan nemen. 
De lessen

Naast kennisdeling wordt er ook van elkaars ervaringen geleerd. De trainer maakt onder andere gebruik van storytelling en eigen casuïstiek. Ook nodigen we gasten uit het politiek-bestuurlijk domein uit om hun ervaringen met ons te delen. Zoals een wethouder, een raads- of Statenlid.

De belangrijkste onderwerpen
  • Verkennen van de politiek-bestuurlijke domeinen en hun krachtenvelden.
  • Inzicht krijgen in je eigen rol en plaats in het politiek-bestuurlijke krachtenveld.
  • De juiste vragen leren stellen om een goede beleidsanalyse te kunnen maken.
  • Patronen herkennen om de wensen en overwegingen te kunnen doorgronden.
  • Initiatief nemen in beleidsprocessen richting bestuur, raad en management.
  • Het proces en de uitvoering van beleid schrijven.
Datum, locatie
  • 23 maart, 11 en 25 april 2022 steeds van 09.00-16.30 uur. 
  • De training vindt plaats op onze locatie in Assen of Groningen.
Investering 

De kosten voor deze training bedragen € 1.395,- per deelnemer (niet-leden € 1.535,- p.p.) exclusief BTW. 

Aanmelden

Dat kan via het het onderstaande formulier.

Incompany

Bij meerdere deelnemers uit dezelfde organisatie kan de training ook in company worden georganiseerd en maken we graag een maatwerkofferte.

Voor alle vragen over de training kun je contact opnemen met BAN PersoneelsDiensten, secretariaat@banpd.nl of via
0592 – 330 990.

Aanmelding training of cursus