De beleidsmedewerker en het politiek-bestuurlijk krachtenveld

Werken in een politiek-bestuurlijke omgeving is leuk, maar ook complex. Je hebt niet alleen te maken met je eigen afdeling of sector, maar ook met externe instanties, maatschappelijke organisaties en individuele burgers. Dat brengt behoorlijk wat uitdagingen met zich mee en die wil je graag vol kennis en zelfvertrouwen aangaan!

Met onze training 'De beleidsmedewerker in het politiek-bestuurlijk krachtenveld' hebben we veel deelnemers geholpen om sturing te geven aan het proces van beleidsadvisering. Mogen we jou ook op weg helpen?

Leerdoelen
  • Als beleidsadviseur politiek-bestuurlijke wensen en opvattingen combineren met je eigen professionele deskundigheid.
  • Haalbare adviezen ontwikkelen op basis waarvan het bestuur beslissingen kan nemen. 
Doelgroep

Beleidsmedewerkers en –adviseurs van (semi-)overheidsorganisaties.

Inhoud

De training bevat een interactief programma waarin naast kennisdeling ook van elkaars ervaringen geleerd wordt. De trainer maakt gebruik van storytelling om zijn ervaring en expertise te delen. Ook nodigen we gasten uit het politiek-bestuurlijk domein uit om hun ervaringen met ons te delen. Zoals bijvoorbeeld een wethouder, een raads- of Statenlid.

De belangrijkste onderwerpen:
  • Verkennen van de politiek-bestuurlijke domeinen en hun krachtenvelden.
  • Beter begrijpen hoe bestuurders denken en handelen.
  • Inzicht krijgen in je eigen rol en plaats in het politiek-bestuurlijke krachtenveld.
  • De juiste vragen leren stellen om een goede beleidsanalyse te kunnen maken.
  • Patronen herkennen om overwegingen van politici te kunnen doorgronden.
  • Leren initiatief te nemen in beleidsprocessen en informatievoorziening richting bestuur, raad en management.
Datum, locatie

De data voor deze training zijn: 17 september, 1 oktober en 22 oktober 2020. De training vindt plaats in Noord-Nederland (Groningen of Drenthe).

Opzet training in samenhang met RIVM-maatregelen

In aansluiting op de RIVM-maatregelen ter voorkoming van Corona-besmetting wordt lesgegeven in kleine groepen met de vereiste afstand tot elkaar en desinfectiemaatregelen. Deze training leent zich qua vorm en opzet niet voor een Webinar versie. 

Investering

De kosten voor deze training bedragen € 1.175,- per deelnemer (niet - leden € 1.350,- p.p.) exclusief BTW. Bij meerdere deelnemers uit dezelfde organisatie kan de training ook in company worden georganiseerd.

Aanmelding training of cursus