De beleidsmedewerker en het politiek-bestuurlijk krachtenveld

U werkt als adviseur in een politiek-bestuurlijke omgeving en weet hoe complex dat kan zijn. Naast de eigen afdeling of sector, spelen vele instanties, maatschappelijke organisaties en individuele burgers een rol. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de vraag in welk krachtenveld collegeleden opereren en welke verschillende rollen zij vervullen.

Hoe combineert u, als beleidsadviseur politiek-bestuurlijke wensen en opvattingen met uw eigen professionele deskundigheid? En hoe brengt u dit tot haalbare adviezen op basis waarvan het bestuur beslissingen kan nemen? Deze vragen staan centraal in de ‘De beleidsadviseur in het politiek-bestuurlijk krachtenveld’.

Doel

U leert hoe u echt sturing kunt geven aan het proces van beleidsadvisering.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers en –adviseurs van (semi-)overheidsorganisaties.

Inhoud

U volgt een boeiend en actief programma waarin ook gasten uit het politiek-bestuurlijk domein een belangrijke rol spelen. Zo nodigen we (per programma steeds een nieuwe gast) een wethouder uit en zal een raads- of statenlid zijn/haar dilemma’s als politicus met ons delen.

In vier modules van elk één dagdeel komt onder meer het volgende aan bod:

  • Verkennen van de politiek-bestuurlijke domeinen en hun krachtenvelden.
  • Beter begrijpen hoe bestuurders denken en handelen.
  • Inzicht krijgen in uw eigen rol en plaats in het politiek-bestuurlijke krachtenveld.
  • De juiste vragen leren stellen om een goede beleidsanalyse te kunnen maken.
  • Patronen herkennen om overwegingen van politici te kunnen doorgronden.
  • Leren initiatief te nemen in beleidsprocessen en informatievoorziening richting bestuur, raad en management.
Investering

De kosten voor deze training bedragen € 845,- per deelnemer (niet-leden € 995,- p.p.), exclusief BTW. Bij meerdere deelnemers uit dezelfde organisatie kan de training ook in company worden georganiseerd.

Datum, locatie

In 2020 bieden wij de cursus aan op: 9 maart en 23 maart. De training vindt plaats in Noord-Nederland (Groningen of Drenthe). Wilt u deze training volgen maar niet op de genoemde data? Neem in dat geval contact op met Noesel van der Steen om te informeren naar de mogelijkheden, 0592-333080.

Aanmelding training of cursus