Bouwen op burgers

Overheden en burgers hechten belang aan betrokkenheid bij het maken en uitvoeren van beleid. Voor een goede interactieve beleidsontwikkeling is het van belang dat u zich al bij de start daarvan afvraagt hoe, in welk opzicht en wanneer u de burger zo effectief mogelijk in het beleidsproces kunt betrekken. Ook de vraag wie er eigenlijk voordeel bij burgerparticipatie heeft en hoe voorkomen kan worden dat het fenomeen in schoonheid sterft, zijn thema’s van deze training.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden verkent u het belang van de burger in de keten- en netwerksamenwerking. U krijgt methoden en technieken aangereikt die u kunt inzetten om te bepalen op welke wijze de burger betrokken kan worden. Ook leert u hoe de gemeente initiatieven uit de samenleving kan omarmen.

Doel

Met de aangereikte methoden van beleidsinteractie bent u in staat interactief beleid te ontwikkelen in goede samenwerking met de burger.

Doelgroep

Deze training is bestemd voor beleidsregisseurs en projectleiders.

Inhoud

In deze training staan eigen ervaring en casuïstiek centraal. De volgende aspecten komen aan de orde:

  • Het aanreiken van methoden van beleidsinteractie: hoe organiseert u betrokkenheid van burgers en wat zijn daarbij de condities?
  • De (veranderende) rollen van de burger in het interactieve beleidsproces; van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie
  • Wat zijn de kenmerken, randvoorwaarden en valkuilen voor een succesvolle participatie
  • Het vaststellen van de effectiviteit van verschillende instrumenten
  • Herkennen en managen van tegengestelde belangen.
  • Een ervaren gastdocent uit de praktijk zal met voorbeelden en praktijkervaring de theorie ondersteunen.
Resultaat

Aan het eind van de training weet u wat burger- en overheidsparticipatie inhoudt. U weet hoe u het participatieproces moet organiseren en vormgeven.

Investering

De kosten voor deze training bedragen € 895,-- per deelnemer. Niet - leden betalen € 950,-- exclusief BTW. Bij meerdere deelnemers uit dezelfde organisatie kan de training ook in company worden georganiseerd.

Datum, locatie

De training bestaat uit twee hele dagen en wordt gegeven op 2 en 9 april 2020. De training vindt plaats in Noord-Nederland (Groningen of Drenthe). 

Aanmelding training of cursus