Algemene wet bestuursrecht

Werk je voor de overheid dan is kennis van de Awb onmisbaar! Behalve weten hoe het zit wil je natuurlijk ook weten hoe je de wet toepast. Dit alles leer je in deze praktische en interactieve training. Je maakt kennis met de verschillende procedures en voorschriften uit de Awb aan de hand van vragen uit je dagelijkse praktijk. Natuurlijk komen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de plicht belanghebbenden te betrekken bij besluitvorming, mandaat en de belangrijkste begrippen (bestuursorgaan, beschikking en belanghebbende) aan de orde.

Belangrijk accent en meerwaarde!

Tijdens de training zal met name aandacht besteed worden aan de risico’s die aan het werken bij de overheid verbonden zijn. Waar moet je op letten? Wat zijn kwaliteitseisen, hoe om te gaan met termijnen? Hoe kan misbruik van het recht worden voorkomen? Hoe voorkom je imagoschade voor de gemeente?

De trainer zal tijdens de lessen, maar ook na afloop hiervan, dagelijks bereikbaar blijven voor vragen en ondersteuning (pro deo). Hoe fijn is dat? Atijd contact kunnen leggen met onze zeer ervaren trainer!

Voortdurend in ontwikkeling!

De Awb wordt voortdurend uitgebreid of aangepast. Uiteraard behandelen we in de training de meest actuele stand van zaken.

Wat ga je leren?

·    Achtergronden van de Awb

·     Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

·     Relatie tot de bijzondere wetten

.     De raakvlakken met het privaatrecht

·     Mandaat en delegatie

·     Voorbereiding en bekendmaking van besluiten

·     Bezwaar en beroep

·     Klachtrecht

·     Het Besluit als het centrale begrip van de Awb

De aandacht vasthouden

Tijdens de training maakt de trainer gebruik van interactieve technieken zoals storytelling en aansprekende casuïstiek die jou helpen de lesstof gemakkelijk op te nemen en vast te houden.

Datum en locatie

De training staat gepland voor 21 maart en 11 april 2022 steeds van 9.00 tot 16.00 op onze locatie in Assen of Groningen

Investering

De kosten voor deze training bedragen € 1.050,-- per deelnemer (niet-leden € 1.150,-- p.p.), exclusief BTW.

Aanmelden?

Besloten om je aan te melden? Zie hiervoor de mogelijkheid onderaan de pagina.

Incompany

Meerdere medewerkers uit dezelfde organisatie? Dan maken we natuurlijk graag een aanbod op maat!

Voor alle vragen over de training kun je contact opnemen met BAN PersoneelsDiensten w.wassenaar@banpd.nl of via 0592 – 330990/06 108 75 618

 

Aanmelding training of cursus